House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : GANAPAVARAM (5720)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AGRAHARAGOPAVARAM (214509) 454 157 34.58% 153 4 0 33.7% 0.88% 0%
ARDHAVARAM (214510) 1051 309 29.4% 288 21 0 27.4% 2% 0%
CHERUKUGANUMA AGRAHARAM (214511) 677 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
D.APPANNAPETA (214512) 1521 237 15.58% 211 26 0 13.87% 1.71% 0%
DASULAKUMUDAVALLI (214513) 307 42 13.68% 40 2 0 13.03% 0.65% 0%
GANAPAVARAM (214514) 3911 487 12.45% 431 55 1 11.02% 1.41% 0.03%
JALLI KAKINADA (214515) 470 218 46.38% 206 12 0 43.83% 2.55% 0%
JALLI KOMMARA (214516) 879 47 5.35% 47 0 0 5.35% 0% 0%
KASIPADU (214517) 528 190 35.98% 189 1 0 35.8% 0.19% 0%
KESAVARAM (214518) 1521 237 15.58% 211 26 0 13.87% 1.71% 0%
KOMARRU (214519) 723 112 15.49% 91 18 3 12.59% 2.49% 0.41%
KOMATLAPALEM (214520) 2204 651 29.54% 572 79 0 25.95% 3.58% 0%
KOTHAPALLI (214521) 335 134 40% 71 63 0 21.19% 18.81% 0%
MOYYERU (214522) 1014 247 24.36% 163 84 0 16.07% 8.28% 0%
MUGGALLA (214523) 388 61 15.72% 59 2 0 15.21% 0.52% 0%
MUPPARTHIPADU (214524) 498 136 27.31% 89 46 0 17.87% 9.24% 0%
PIPPARA (214525) 2204 651 29.54% 572 79 0 25.95% 3.58% 0%
SARIPALLI (214526) 1084 87 8.03% 61 26 0 5.63% 2.4% 0%
SEETHALAMKONDEPADU (214527) 472 48 10.17% 47 1 0 9.96% 0.21% 0%
VAKAPALLI (214528) 362 43 11.88% 37 6 0 10.22% 1.66% 0%
VALLURU (214529) 383 85 22.19% 63 17 5 16.45% 4.44% 1.31%
VARADHARAJAPURAM (214530) 382 75 19.63% 70 5 0 18.32% 1.31% 0%
VEERESWARAPURAM (214531) 205 90 43.9% 59 31 0 28.78% 15.12% 0%
VELAGAPALLI (214532) 168 47 27.98% 37 3 7 22.02% 1.79% 4.17%
VENKATRAJAPURAM (214533) 291 135 46.39% 128 7 0 43.99% 2.41% 0%