House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : DEVARAPALLE (5716)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BANDAPURAM (214417) 1026 273 26.61% 232 41 0 22.61% 4% 0%
CHINNAYAGUDEM (214418) 2083 993 47.67% 916 45 32 43.98% 2.16% 1.54%
DEVARAPALLE (214419) 3608 907 25.14% 846 45 7 23.45% 1.25% 0.19%
DHUMANTHUNIGUDEM (214420) 739 328 44.38% 304 21 3 41.14% 2.84% 0.41%
DUDDUKURU (214421) 1714 830 48.42% 740 76 0 43.17% 4.43% 0%
GOWRIPATNAM (214422) 1611 521 32.34% 443 63 15 27.5% 3.91% 0.93%
KRISHNAMPALEM (214423) 3122 1129 36.16% 1028 88 13 32.93% 2.82% 0.42%
KURUKURU (214424) 422 209 49.53% 204 5 0 48.34% 1.18% 0%
LAKSHMIPURAM (214425) 580 342 58.97% 331 7 4 57.07% 1.21% 0.69%
PALLANTLA (214426) 1241 609 49.07% 596 13 0 48.03% 1.05% 0%
RAMANNAPALEM (214427) 3608 907 25.14% 846 45 7 23.45% 1.25% 0.19%
SANGAIGUDEM (214428) 3122 1129 36.16% 1028 88 13 32.93% 2.82% 0.42%
TYAJAMPUDI (214429) 1555 430 27.65% 371 52 7 23.86% 3.34% 0.45%
YADAVOLU (214430) 2259 517 22.89% 496 21 0 21.96% 0.93% 0%
YERNAGUDEM (214431) 3122 1129 36.16% 1028 88 13 32.93% 2.82% 0.42%