House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : CHINTALAPUDI (5714)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHINTALAPUDI (214380) 6368 2151 33.78% 2001 124 26 31.42% 1.95% 0.41%
CHINTAPALLI (214381) 494 29 5.87% 23 6 0 4.66% 1.21% 0%
ENDAPALLI (214382) 1254 543 43.3% 539 2 2 42.98% 0.16% 0.16%
ERRAGUNTAPALLE (214383) 1673 500 29.89% 496 4 0 29.65% 0.24% 0%
ERRAMPALLE (214384) 1034 443 42.84% 387 7 49 37.43% 0.68% 4.74%
GANIJERLA (214385) 530 297 56.04% 297 0 0 56.04% 0% 0%
LINGAGUDEM (214386) 630 29 4.6% 29 0 0 4.6% 0% 0%
MALLAYAGUDEM (214387) 357 190 53.22% 180 8 2 50.42% 2.24% 0.56%
NAMAVARAM (214388) 820 96 11.71% 96 0 0 11.71% 0% 0%
POTHUNURU (214389) 333 73 21.92% 71 2 0 21.32% 0.6% 0%
PRAGADAVARAM (214390) 3052 1428 46.79% 1351 77 0 44.27% 2.52% 0%
RAGHAVAPURAM (214391) 1253 321 25.62% 316 1 4 25.22% 0.08% 0.32%
RECHARLA (214392) 1285 170 13.23% 167 3 0 13% 0.23% 0%
SEETHANAGARAM (214393) 946 232 24.52% 226 5 1 23.89% 0.53% 0.11%
SIVAPURAM (214394) 1254 543 43.3% 539 2 2 42.98% 0.16% 0.16%
THIMMAREDDIPALLE (214395) 333 98 29.43% 98 0 0 29.43% 0% 0%
URLAGUDEM (214396) 477 280 58.7% 278 1 1 58.28% 0.21% 0.21%
UTASAMUDRAM (214397) 719 273 37.97% 272 1 0 37.83% 0.14% 0%
VENKATADRIGUDEM (214398) 463 119 25.7% 116 0 3 25.05% 0% 0.65%
VENKATAPURAM (214399) 679 153 22.53% 147 0 6 21.65% 0% 0.88%