House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : BUTTAYAGUDEM (5712)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ACHIYAPALEM (214346) 620 128 20.65% 118 3 5 19.03% 0.48% 0.81%
ALIVERU (214347) 327 1 0.31% 1 0 0 0.31% 0% 0%
ANTHERVEDIGUDEM (214348) 706 10 1.42% 10 0 0 1.42% 0% 0%
BUTTAIGUDEM (214349) 3188 432 13.55% 380 44 8 11.92% 1.38% 0.25%
DORAMAMIDI (214350) 1515 128 8.45% 121 4 2 7.99% 0.26% 0.13%
JAINAVARIGUDEM (214351) 392 39 9.95% 31 5 3 7.91% 1.28% 0.77%
K.NAGAVARAM (214352) 3188 432 13.55% 380 44 8 11.92% 1.38% 0.25%
KAMAYYAKUNTA (214353) 300 3 1% 3 0 0 1% 0% 0%
KORSAVARIGUDEM (214354) 360 5 1.39% 5 0 0 1.39% 0% 0%
KOTARAMACHANDRAPURAM (214355) 663 134 20.21% 122 12 0 18.4% 1.81% 0%
KOYARAJAHMUNDRY (214356) 429 3 0.7% 1 1 1 0.23% 0.23% 0.23%
LAXMUDUGUDEM (214357) 782 52 6.65% 48 2 2 6.14% 0.26% 0.26%
MANGAIPALEM (214358) 175 2 1.14% 2 0 0 1.14% 0% 0%
MUNJULURU (214359) 248 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
NIMMALAGUDEM (214360) 593 9 1.52% 8 1 0 1.35% 0.17% 0%
NOOTHIRAMANNAPALEM (214361) 374 9 2.41% 9 0 0 2.41% 0% 0%
PULIRAMANNAGUDEM (214362) 455 5 1.1% 5 0 0 1.1% 0% 0%
R.GANAPAVARAM (214363) 1458 134 9.19% 120 11 3 8.23% 0.75% 0.21%
RAJANAGARAM (214364) 445 4 0.9% 4 0 0 0.9% 0% 0%
RAVVARIGUDEM (214365) 292 7 2.4% 7 0 0 2.4% 0% 0%
SEETHAPPAGUDEM (214366) 3188 432 13.55% 380 44 8 11.92% 1.38% 0.25%