House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : WEST GODAVARI (523) >> Block : KUKKUNUR (5075)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMARAVARAM (202495) 741 232 31.31% 231 1 0 31.17% 0.13% 0%
DACHARAM (202496) 792 113 14.27% 113 0 0 14.27% 0% 0%
DAMARACHARLA (202497) 453 173 38.19% 173 0 0 38.19% 0% 0%
GANAPAVARAM (202202) 329 264 80.24% 264 0 0 80.24% 0% 0%
GOMMUGUDEM (202498) 769 199 25.88% 199 0 0 25.88% 0% 0%
KIVVAKA (202499) 404 159 39.36% 159 0 0 39.36% 0% 0%
KUKUNOOR (202500) 1600 332 20.75% 329 3 0 20.56% 0.19% 0%
MADHARAM (202501) 712 197 27.67% 191 6 0 26.83% 0.84% 0%
MAREDUBAKA (202502) 354 103 29.1% 103 0 0 29.1% 0% 0%
PEDA RAVIGUDEM (202208) 665 329 49.47% 329 0 0 49.47% 0% 0%
SEETHARAMA NAGAR (202211) 241 132 54.77% 132 0 0 54.77% 0% 0%
SRIDHARA VELAIR (202212) 603 221 36.65% 221 0 0 36.65% 0% 0%
THONDIPAKA (202503) 595 90 15.13% 89 1 0 14.96% 0.17% 0%
UPPERU (202504) 502 81 16.14% 81 0 0 16.14% 0% 0%
VINJARAM (202505) 859 306 35.62% 301 2 0 35.04% 0.23% 0%