House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VIZIANAGARAM (521) >> Block : KOTHAVALASA (5640)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
APPANNADORAPALEM (212806) 637 50 7.85% 49 1 0 7.69% 0.16% 0%
APPANNAPALEM (212807) 295 6 2.03% 3 3 0 1.02% 1.02% 0%
CHEEDIVALASA (212808) 373 28 7.51% 28 0 0 7.51% 0% 0%
CHINARAOPALLI (212809) 208 21 10.1% 20 0 1 9.62% 0% 0.48%
CHINNIPALEM (212810) 154 18 11.69% 18 0 0 11.69% 0% 0%
CHINTALAPALEM (212811) 1627 280 17.21% 270 10 0 16.59% 0.61% 0%
DENDERU (212812) 351 12 3.42% 11 1 0 3.13% 0.28% 0%
DESAPATRUNIPALEM (212813) 1627 280 17.21% 270 10 0 16.59% 0.61% 0%
DEVADA (212814) 486 39 8.02% 37 2 0 7.61% 0.41% 0%
GANISETTYPALEM (212815) 311 16 5.14% 15 1 0 4.82% 0.32% 0%
GOLLALAPALEM (212816) 1456 57 3.91% 53 1 3 3.64% 0.07% 0.21%
GULIVINDALA (212817) 340 30 8.82% 30 0 0 8.82% 0% 0%
KANTAKAPALLI (212818) 722 66 9.14% 65 1 0 9% 0.14% 0%
KATAKAPALLI (212819) 540 33 6.11% 32 1 0 5.93% 0.19% 0%
KOTTAVALASA (212820) 5591 573 10.25% 509 55 9 9.1% 0.98% 0.16%
MANGALAPALEM (212821) 1038 51 4.91% 46 4 1 4.43% 0.39% 0.1%
MUSIRAM (212822) 410 37 9.02% 37 0 0 9.02% 0% 0%
NIMMALAPALEM (212823) 382 33 8.64% 29 4 0 7.59% 1.05% 0%
RAMALINGAPURAM (212824) 435 26 5.98% 25 1 0 5.75% 0.23% 0%
RELLI (212825) 637 50 7.85% 49 1 0 7.69% 0.16% 0%
SANTAPALEM (212826) 414 87 21.01% 87 0 0 21.01% 0% 0%
TUMMIKAPALLI (212827) 1191 120 10.08% 111 9 0 9.32% 0.76% 0%
UTTARAPALLI (212828) 400 126 31.5% 124 2 0 31% 0.5% 0%
VEERABHADRAPURAM (212829) 1528 57 3.73% 53 1 3 3.47% 0.07% 0.2%
VIYYAMPETA (212830) 1456 57 3.91% 53 1 3 3.64% 0.07% 0.21%