House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VIZIANAGARAM (521) >> Block : GARIVIDI (5633)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARTHAMURU (212599) 533 76 14.26% 75 1 0 14.07% 0.19% 0%
BONDAPALLI (212600) 686 126 18.37% 126 0 0 18.37% 0% 0%
CHUKKAVALASA (212601) 302 21 6.95% 20 1 0 6.62% 0.33% 0%
DEVADA (212602) 459 44 9.59% 44 0 0 9.59% 0% 0%
DUMMEDA (212603) 328 41 12.5% 40 1 0 12.2% 0.3% 0%
GADABAVALASA (212605) 167 1 0.6% 1 0 0 0.6% 0% 0%
GEDDAPUVALSA (212606) 499 14 2.81% 14 0 0 2.81% 0% 0%
GOTNANDI (212607) 309 128 41.42% 125 0 2 40.45% 0% 0.65%
K..L.PURAM (212608) 398 68 17.09% 65 3 0 16.33% 0.75% 0%
K.PALAVALASA (212609) 311 62 19.94% 62 0 0 19.94% 0% 0%
KAPUSAMBHAM (212610) 515 77 14.95% 77 0 0 14.95% 0% 0%
KODURU (212611) 614 88 14.33% 88 0 0 14.33% 0% 0%
KONDADADI (212612) 358 39 10.89% 39 0 0 10.89% 0% 0%
KONDAPALEM (212613) 614 88 14.33% 88 0 0 14.33% 0% 0%
KONDASAMBHAM (212614) 413 3 0.73% 3 0 0 0.73% 0% 0%
KONURU (212615) 614 88 14.33% 88 0 0 14.33% 0% 0%
KUMARAM (212616) 537 67 12.48% 66 1 0 12.29% 0.19% 0%
M.DUGGIVALASA (212617) 310 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MANDIRAVALASA (212618) 317 46 14.51% 46 0 0 14.51% 0% 0%
REGATI AGRAHARAM (212619) 511 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SERIPETA (212620) 409 64 15.65% 64 0 0 15.65% 0% 0%
SIVARAM (212621) 743 87 11.71% 84 3 0 11.31% 0.4% 0%
TATIGUDAA (212622) 370 18 4.86% 17 1 0 4.59% 0.27% 0%
THONDRANGI (212623) 652 30 4.6% 29 1 0 4.45% 0.15% 0%
V.P.REGA (212624) 290 28 9.66% 28 0 0 9.66% 0% 0%
VEDULLAVALASA (212625) 989 96 9.71% 96 0 0 9.71% 0% 0%
YENUGUVALASA (212626) 604 6 0.99% 6 0 0 0.99% 0% 0%