House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VIZIANAGARAM (521) >> Block : GANTYADA (5632)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BONANGI (212564) 980 109 11.12% 108 0 1 11.02% 0% 0.1%
BUDATANAPALLI (212565) 1021 135 13.22% 134 1 0 13.12% 0.1% 0%
BURADAPADU (212566) 213 30 14.08% 25 5 0 11.74% 2.35% 0%
CHANDRAMPETA (212567) 271 70 25.83% 70 0 0 25.83% 0% 0%
Chinamanapuram (212568) 234 26 11.11% 24 2 0 10.26% 0.85% 0%
DIGUVAKONDAPARTI (212569) 410 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GANTYADA (212570) 943 169 17.92% 169 0 0 17.92% 0% 0%
GINJERU (212571) 403 30 7.44% 30 0 0 7.44% 0% 0%
GODIYADA (212572) 372 69 18.55% 68 1 0 18.28% 0.27% 0%
JAGGAPURAM (212573) 245 8 3.27% 8 0 0 3.27% 0% 0%
KIRTHUBARTHI (212574) 278 24 8.63% 24 0 0 8.63% 0% 0%
KONDATAMARAPALLI (212575) 476 55 11.55% 54 1 0 11.34% 0.21% 0%
KORLAM (212576) 704 90 12.78% 89 0 1 12.64% 0% 0.14%
KOTARUBILLI (212577) 343 81 23.62% 78 3 0 22.74% 0.87% 0%
KOTTAVELAGADA (212578) 344 74 21.51% 73 1 0 21.22% 0.29% 0%
LAKKIDAM (212579) 972 111 11.42% 109 2 0 11.21% 0.21% 0%
MADANAPURAM (212580) 537 96 17.88% 96 0 0 17.88% 0% 0%
MADUPADA (212581) 697 30 4.3% 30 0 0 4.3% 0% 0%
MOKALAPADU (212582) 139 16 11.51% 16 0 0 11.51% 0% 0%
MURAPAKA (212583) 226 17 7.52% 17 0 0 7.52% 0% 0%
NARAVA (212584) 870 102 11.72% 90 3 7 10.34% 0.34% 0.8%
NEELAWATHI (212585) 548 51 9.31% 51 0 0 9.31% 0% 0%
PEDAMAJIPALEM (212586) 506 80 15.81% 79 1 0 15.61% 0.2% 0%
PEDAVEMALI (212587) 865 85 9.83% 85 0 0 9.83% 0% 0%
PENASAM (212588) 457 17 3.72% 17 0 0 3.72% 0% 0%
PENTASRIRAMAPURAM (212589) 765 110 14.38% 107 3 0 13.99% 0.39% 0%
POLLANKI (212590) 217 39 17.97% 39 0 0 17.97% 0% 0%
RAMABHADRAPURAM (212592) 315 27 8.57% 27 0 0 8.57% 0% 0%
RAMAVARAM (212593) 920 187 20.33% 178 9 0 19.35% 0.98% 0%
RAVIVALASA (212594) 245 53 21.63% 51 2 0 20.82% 0.82% 0%
REGUBELLI (212595) 300 18 6% 18 0 0 6% 0% 0%
SIRIPURAM (212596) 316 47 14.87% 47 0 0 14.87% 0% 0%
TATIPUDI (212597) 162 23 14.2% 22 1 0 13.58% 0.62% 0%
VASADI (212598) 397 42 10.58% 40 2 0 10.08% 0.5% 0%
VASANTHA (212591) 662 87 13.14% 87 0 0 13.14% 0% 0%