House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VIZIANAGARAM (521) >> Block : BOBBILI (5626)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.VELAGALAVALASA (212431) 139 22 15.83% 21 1 0 15.11% 0.72% 0%
ALAJANGI (212402) 1454 388 26.69% 386 2 0 26.55% 0.14% 0%
CH.BODDAVALASA (212403) 500 48 9.6% 47 1 0 9.4% 0.2% 0%
CHINTADA (212404) 1166 157 13.46% 152 4 1 13.04% 0.34% 0.09%
DIBBAGUDIVALASA (212405) 521 48 9.21% 47 1 0 9.02% 0.19% 0%
GONGADA VALASA (212406) 1166 157 13.46% 152 4 1 13.04% 0.34% 0.09%
GOPALARAYUDUPETA (212407) 844 145 17.18% 145 0 0 17.18% 0% 0%
GORLASITARAMA PURAM (212408) 321 51 15.89% 51 0 0 15.89% 0% 0%
J.RANGARAYAPURAM@KVPETA (212409) 455 41 9.01% 41 0 0 9.01% 0% 0%
JAGANNADHAPURAM (212410) 339 101 29.79% 101 0 0 29.79% 0% 0%
KALAVARI (212411) 516 66 12.79% 65 1 0 12.6% 0.19% 0%
KAMMAVALASA (212412) 359 55 15.32% 55 0 0 15.32% 0% 0%
KARADA (212413) 725 114 15.72% 113 1 0 15.59% 0.14% 0%
KASIMDORA VALASA (212414) 274 3 1.09% 3 0 0 1.09% 0% 0%
KOMATIPALLI (212416) 961 152 15.82% 148 0 3 15.4% 0% 0.31%
KONDADEVUPALLI (212417) 348 34 9.77% 34 0 0 9.77% 0% 0%
KOTHA PENTA (212418) 887 71 8% 71 0 0 8% 0% 0%
KRISHNAPURAM (212419) 290 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Kintalivanipeta (212415) 84 17 20.24% 16 1 0 19.05% 1.19% 0%
M.BOORJAVALASA (212420) 776 62 7.99% 56 6 0 7.22% 0.77% 0%
METTAVALASA (212421) 851 12 1.41% 12 0 0 1.41% 0% 0%
NARAYANAPPA VALASA (212422) 186 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
PAKKI (212423) 1431 212 14.81% 212 0 0 14.81% 0% 0%
PARADHI (212424) 888 97 10.92% 95 2 0 10.7% 0.23% 0%
PENTA (212425) 887 71 8% 71 0 0 8% 0% 0%
PIRIDI (212426) 1376 198 14.39% 191 7 0 13.88% 0.51% 0%
RAMUDUVALASA (212427) 241 56 23.24% 56 0 0 23.24% 0% 0%
RANGARAYA PURAM (212428) 563 148 26.29% 143 5 0 25.4% 0.89% 0%
SEETHAYYAPETA (212429) 128 33 25.78% 32 1 0 25% 0.78% 0%
SIVADAVALASA (212430) 476 57 11.97% 57 0 0 11.97% 0% 0%