House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VIZIANAGARAM (521) >> Block : BHOGHAPURAM (5625)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.RAVIVALASA (212380) 468 10 2.14% 9 1 0 1.92% 0.21% 0%
BASAVAPALEM(THUDEM) (212381) 428 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
BHOGAPURAM (212382) 2418 257 10.63% 238 15 4 9.84% 0.62% 0.17%
BYREDDIPALEM (212383) 1346 15 1.11% 13 2 0 0.97% 0.15% 0%
CHAKIVALASA (212384) 268 8 2.99% 8 0 0 2.99% 0% 0%
CHEPALA KANCHERU (212385) 1355 15 1.11% 13 2 0 0.96% 0.15% 0%
CHERUKUPALLI (212386) 410 84 20.49% 81 3 0 19.76% 0.73% 0%
DALLIPETA (212387) 560 103 18.39% 103 0 0 18.39% 0% 0%
GUDEPUVALASA (212388) 560 103 18.39% 103 0 0 18.39% 0% 0%
GUDIVADA (212389) 932 52 5.58% 52 0 0 5.58% 0% 0%
KAVULAVADA (212391) 564 12 2.13% 12 0 0 2.13% 0% 0%
KONDRAJUPALEM (212392) 2694 37 1.37% 37 0 0 1.37% 0% 0%
LINGALAVALASA (212393) 1131 61 5.39% 60 1 0 5.31% 0.09% 0%
MUKKAM (212394) 2694 37 1.37% 37 0 0 1.37% 0% 0%
MUNJERU (212395) 1155 127 11% 127 0 0 11% 0% 0%
NANDIGAM (212396) 327 56 17.13% 56 0 0 17.13% 0% 0%
POLIPILLI (212397) 1131 61 5.39% 60 1 0 5.31% 0.09% 0%
RAJAPULOVA (212398) 642 15 2.34% 15 0 0 2.34% 0% 0%
RAMACHANDRAPETA (212399) 2694 37 1.37% 37 0 0 1.37% 0% 0%
RAVADA (212400) 725 62 8.55% 62 0 0 8.55% 0% 0%
Reddikancheru (212390) 1346 15 1.11% 13 2 0 0.97% 0.15% 0%
SAVARAVILLI (212401) 798 31 3.88% 29 2 0 3.63% 0.25% 0%