House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : YELAMANCHILI (5622)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BAYYAVARAM (235492) 610 21 3.44% 18 2 1 2.95% 0.33% 0.16%
ETIKOPPAKA (235493) 1903 137 7.2% 126 11 0 6.62% 0.58% 0%
GUNDRABILLI (235494) 760 117 15.39% 109 7 1 14.34% 0.92% 0.13%
JAMPAPALEM (235495) 350 33 9.43% 31 1 0 8.86% 0.29% 0%
KOTHALI (235496) 1453 144 9.91% 135 9 0 9.29% 0.62% 0%
KRISHNAPURAM (235497) 629 40 6.36% 36 3 1 5.72% 0.48% 0.16%
LAKKAVARAM (235498) 610 21 3.44% 18 2 1 2.95% 0.33% 0.16%
LINE KOTHURU (235499) 2261 124 5.48% 108 12 4 4.78% 0.53% 0.18%
PADMANABHARAJU PETA (235500) 333 63 18.92% 50 13 0 15.02% 3.9% 0%
POTHU REDDI PALEM (235501) 1453 144 9.91% 135 9 0 9.29% 0.62% 0%
PULAPARTHI (235502) 760 117 15.39% 109 7 1 14.34% 0.92% 0.13%
PURUSOTHA PURAM (235503) 1453 144 9.91% 135 9 0 9.29% 0.62% 0%
REGUPALEM (235504) 1453 144 9.91% 135 9 0 9.29% 0.62% 0%
RUKMINIPURAM (235505) 629 40 6.36% 36 3 1 5.72% 0.48% 0.16%
SHEKILLA PALEM (235506) 1355 97 7.16% 95 2 0 7.01% 0.15% 0%
THURANGALAPALEM (235507) 418 48 11.48% 44 1 3 10.53% 0.24% 0.72%