House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : S.RAYAVARAM (5619)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHEEMAVARAM (235832) 322 88 27.33% 88 0 0 27.33% 0% 0%
CHINGUMMULURU (235833) 1052 127 12.07% 113 14 0 10.74% 1.33% 0%
DARLAPUDI (235834) 1462 298 20.38% 233 61 4 15.94% 4.17% 0.27%
DHARMAVARAM AGRAHARAM (235835) 720 16 2.22% 13 3 0 1.81% 0.42% 0%
GEDDAPALEM (235836) 1658 184 11.1% 176 8 0 10.62% 0.48% 0%
JANGULURUVELAMPALEM (235839) 451 46 10.2% 44 2 0 9.76% 0.44% 0%
KARRIVANIPALEM (235840) 264 22 8.33% 21 1 0 7.95% 0.38% 0%
KORUPROLU (235841) 1658 184 11.1% 176 8 0 10.62% 0.48% 0%
KOTHAREVU POLAVARAM (235842) 1884 92 4.88% 85 6 1 4.51% 0.32% 0.05%
LINGARAJUPALEM (235843) 697 124 17.79% 121 3 0 17.36% 0.43% 0%
PEDAGUMMALURU (235844) 990 197 19.9% 170 26 1 17.17% 2.63% 0.1%
PEDDA UPPALAM (235845) 1157 77 6.66% 72 4 1 6.22% 0.35% 0.09%
PENUGOLLU (235846) 827 108 13.06% 102 6 0 12.33% 0.73% 0%
PETASUDIPURAM (235847) 877 43 4.9% 43 0 0 4.9% 0% 0%
PETTUGOLLAPALLI (235848) 420 10 2.38% 7 3 0 1.67% 0.71% 0%
RAMAYYAPATNAM (235849) 1052 127 12.07% 113 14 0 10.74% 1.33% 0%
REVUPOLAVARAM (235850) 963 77 8% 72 4 1 7.48% 0.42% 0.1%
S.RAYAVARAM (235851) 1702 239 14.04% 216 23 0 12.69% 1.35% 0%
SAITARPETA (235852) 877 43 4.9% 43 0 0 4.9% 0% 0%
SARVASIDDI (235853) 334 7 2.1% 7 0 0 2.1% 0% 0%
THIMMAPURAM (235854) 1684 117 6.95% 111 6 0 6.59% 0.36% 0%
UPPARAPALLI (235855) 825 64 7.76% 63 1 0 7.64% 0.12% 0%
VAKAPADU (235856) 1269 76 5.99% 76 0 0 5.99% 0% 0%
VEMAGIRI (235857) 365 36 9.86% 36 0 0 9.86% 0% 0%
VENKATAPURAM (235858) 825 64 7.76% 63 1 0 7.64% 0.12% 0%
VOMMAVARAM (235859) 930 117 12.58% 102 5 10 10.97% 0.54% 1.08%