House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : ROLUGUNTA (5618)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADDASARAM (212286) 477 17 3.56% 16 0 1 3.35% 0% 0.21%
BENNA BHUPALAPATNAM (212287) 343 77 22.45% 74 3 0 21.57% 0.87% 0%
BUTCHAMPETA (212288) 1065 71 6.67% 69 2 0 6.48% 0.19% 0%
GUNDUBADU (212289) 718 15 2.09% 15 0 0 2.09% 0% 0%
JAGGAMPETA (212290) 918 64 6.97% 59 4 1 6.43% 0.44% 0.11%
JANAKIRAMPURAM (212291) 1372 82 5.98% 77 4 1 5.61% 0.29% 0.07%
JANAKIRAMPURAMAGRAHARAM (212292) 333 12 3.6% 11 1 0 3.3% 0.3% 0%
K. NAIDUPALEM (212293) 1175 111 9.45% 109 1 1 9.28% 0.09% 0.09%
KANCHUGUMMALA (212294) 395 31 7.85% 31 0 0 7.85% 0% 0%
KOMARAVOLU (212295) 647 77 11.9% 75 2 0 11.59% 0.31% 0%
KONDAPALEM (212296) 535 3 0.56% 3 0 0 0.56% 0% 0%
KONTHALAM (212297) 689 55 7.98% 55 0 0 7.98% 0% 0%
KOVVURU (212298) 1182 111 9.39% 109 1 1 9.22% 0.08% 0.08%
KUSARLAPUDI (212299) 1372 82 5.98% 77 4 1 5.61% 0.29% 0.07%
M. KOTHAPATNAM (212300) 579 76 13.13% 75 1 0 12.95% 0.17% 0%
N.KOTHURU (212301) 848 62 7.31% 61 1 0 7.19% 0.12% 0%
NINDUGONDA (212302) 848 62 7.31% 61 1 0 7.19% 0.12% 0%
RATNAMPETA (212303) 500 27 5.4% 25 2 0 5% 0.4% 0%
ROLUGUNTA (212304) 1322 70 5.3% 67 3 0 5.07% 0.23% 0%
SARABHAVARAM (212305) 1027 138 13.44% 132 5 1 12.85% 0.49% 0.1%
VADDIPPA (212306) 537 162 30.17% 159 2 1 29.61% 0.37% 0.19%