House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : RAVIKAMATHAM (5617)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHEEMALAPADU (212262) 685 15 2.19% 15 0 0 2.19% 0% 0%
CHINAPACHILA (212263) 747 103 13.79% 87 1 12 11.65% 0.13% 1.61%
DONDAPUDI (212264) 1004 90 8.96% 83 7 0 8.27% 0.7% 0%
GAMPAVANIPALEM (212265) 701 78 11.13% 78 0 0 11.13% 0% 0%
GARNIKAM (212266) 350 43 12.29% 36 6 1 10.29% 1.71% 0.29%
GOMPA (212267) 555 66 11.89% 63 2 1 11.35% 0.36% 0.18%
GUDDIPA (212268) 589 42 7.13% 41 1 0 6.96% 0.17% 0%
GUDIWADA (212269) 639 27 4.23% 26 1 0 4.07% 0.16% 0%
GUMMALLAPADU (212270) 291 29 9.97% 28 1 0 9.62% 0.34% 0%
KANNAMPETA (212271) 3737 474 12.68% 433 41 0 11.59% 1.1% 0%
KAVAGUNTA (212272) 300 12 4% 12 0 0 4% 0% 0%
KOMIRA (212273) 396 32 8.08% 32 0 0 8.08% 0% 0%
KOTHAKOTA (212274) 3737 474 12.68% 433 41 0 11.59% 1.1% 0%
MACHAVANIPALEM (212275) 296 15 5.07% 14 1 0 4.73% 0.34% 0%
MARUPAKA (212276) 726 20 2.75% 20 0 0 2.75% 0% 0%
MEDIVADA (212277) 1187 2 0.17% 2 0 0 0.17% 0% 0%
P.PONNAVOLU (212278) 746 33 4.42% 32 1 0 4.29% 0.13% 0%
RAVIKAMATHAM (212279) 1110 12 1.08% 10 2 0 0.9% 0.18% 0%
T. ARJAPURAM (212280) 1455 119 8.18% 111 7 1 7.63% 0.48% 0.07%
TATTABANDA (212281) 579 29 5.01% 24 5 0 4.15% 0.86% 0%
TOTAKURAPALEM (212282) 623 306 49.12% 296 9 1 47.51% 1.44% 0.16%
Z. BENNAVARAM (212284) 701 78 11.13% 78 0 0 11.13% 0% 0%
Z. KOTHAPATNAM (212285) 551 48 8.71% 45 3 0 8.17% 0.54% 0%