House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : PAYAKARAOPETA (5612)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARATLAKOTA (235808) 1191 360 30.23% 338 22 0 28.38% 1.85% 0%
EDATAM (235809) 1475 92 6.24% 92 0 0 6.24% 0% 0%
GOPALAPATNAM (235810) 797 120 15.06% 120 0 0 15.06% 0% 0%
GUNTAPALLI (235811) 715 152 21.26% 147 4 1 20.56% 0.56% 0.14%
KANDIPUDI (235812) 271 39 14.39% 39 0 0 14.39% 0% 0%
KESAVARAM (235813) 1185 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KOTHURU (235814) 1539 625 40.61% 579 46 0 37.62% 2.99% 0%
KUMARAPURAM (235815) 944 62 6.57% 62 0 0 6.57% 0% 0%
MANGAVARAM (235816) 1426 359 25.18% 347 12 0 24.33% 0.84% 0%
MASAHEBPETA (235817) 925 235 25.41% 232 0 3 25.08% 0% 0.32%
NAMAVARAM (235818) 1172 107 9.13% 99 5 3 8.45% 0.43% 0.26%
PADALAVANI LAXMIPURAM (235819) 664 181 27.26% 172 9 0 25.9% 1.36% 0%
PALAMANUPETA (235820) 1475 92 6.24% 92 0 0 6.24% 0% 0%
PALTERU (235821) 1595 150 9.4% 145 5 0 9.09% 0.31% 0%
PAYAKARAOPETA (235822) 6072 1405 23.14% 1388 16 0 22.86% 0.26% 0%
PEDARAMA BHADRA PURAM (235823) 1539 625 40.61% 579 46 0 37.62% 2.99% 0%
PENTAKOTA (235824) 1174 169 14.4% 169 0 0 14.4% 0% 0%
RAJAGOPAL PURAM (235825) 944 62 6.57% 62 0 0 6.57% 0% 0%
RAJAVARAM (235826) 651 129 19.82% 128 1 0 19.66% 0.15% 0%
S.NARASAPURAM (235827) 459 94 20.48% 94 0 0 20.48% 0% 0%
SATYAVARAM (235828) 1783 534 29.95% 514 20 0 28.83% 1.12% 0%
SEETHARAM PURAM (235829) 1172 107 9.13% 99 5 3 8.45% 0.43% 0.26%
SRIRAMPURAM (235830) 985 275 27.92% 262 13 0 26.6% 1.32% 0%
VENKATANAGARAM (235831) 1185 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%