House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : PADMANABHAM (5610)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANANTHAVARAM (212203) 628 77 12.26% 75 2 0 11.94% 0.32% 0%
AYINADA (212204) 553 55 9.95% 39 13 3 7.05% 2.35% 0.54%
B.R. TALLAVALASA (212205) 1112 101 9.08% 101 0 0 9.08% 0% 0%
BANDEVUPURAM (212206) 712 183 25.7% 174 6 3 24.44% 0.84% 0.42%
CHERIKANDAM (212207) 953 168 17.63% 164 3 1 17.21% 0.31% 0.1%
CHINNAPURAM (212208) 374 6 1.6% 6 0 0 1.6% 0% 0%
GANDAVARAM (212209) 612 101 16.5% 101 0 0 16.5% 0% 0%
KORADA (212210) 733 21 2.86% 21 0 0 2.86% 0% 0%
KOVVADA (212211) 530 157 29.62% 157 0 0 29.62% 0% 0%
KRISHNAPURAM (212212) 543 53 9.76% 49 4 0 9.02% 0.74% 0%
MADDI (212213) 901 38 4.22% 37 0 1 4.11% 0% 0.11%
NERELLAVALASA (212214) 424 23 5.42% 21 0 2 4.95% 0% 0.47%
PADMANABHAM (212215) 534 7 1.31% 5 2 0 0.94% 0.37% 0%
PANDRANGI (212216) 1363 61 4.48% 61 0 0 4.48% 0% 0%
PENTA (212217) 260 30 11.54% 27 3 0 10.38% 1.15% 0%
POTNURU (212218) 953 168 17.63% 164 3 1 17.21% 0.31% 0.1%
REDDIPALLE AGRM. (212219) 1165 235 20.17% 232 3 0 19.91% 0.26% 0%
REVIDI (212220) 577 14 2.43% 14 0 0 2.43% 0% 0%
TUNIVALASA (212221) 552 52 9.42% 50 2 0 9.06% 0.36% 0%
VENKATAPURAM (212222) 384 2 0.52% 0 2 0 0% 0.52% 0%
VILASAKANNAPALEM (212223) 512 183 35.74% 174 6 3 33.98% 1.17% 0.59%