House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : NATHAVARAM (5608)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANANTHA PADMANABHAPURAM (212150) 412 38 9.22% 30 7 1 7.28% 1.7% 0.24%
CHAMMACHINTA (212151) 1816 708 38.99% 697 11 0 38.38% 0.61% 0%
CHERLOPALEM (212152) 1322 118 8.93% 112 5 1 8.47% 0.38% 0.08%
GANDHINAGARAM (212153) 873 279 31.96% 261 14 4 29.9% 1.6% 0.46%
GANNAVARAM (212154) 968 159 16.43% 152 6 1 15.7% 0.62% 0.1%
GOLUGONDA PETA (212155) 775 146 18.84% 140 6 0 18.06% 0.77% 0%
GUMMIDIGONDA (212156) 592 98 16.55% 98 0 0 16.55% 0% 0%
GUNUPUDI (212157) 881 6 0.68% 4 2 0 0.45% 0.23% 0%
K.V. SARABHAVARAM (212159) 243 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
M. BENNAVARAM (212160) 580 235 40.52% 231 3 1 39.83% 0.52% 0.17%
MADAVANAGARAM (212161) 144 16 11.11% 12 3 1 8.33% 2.08% 0.69%
MALLUBHUPALA PATNAM (212162) 2022 214 10.58% 199 14 1 9.84% 0.69% 0.05%
MANUYAPURATLA (212163) 1353 373 27.57% 358 15 0 26.46% 1.11% 0%
NATHAVARAM (212164) 2008 348 17.33% 322 21 5 16.04% 1.05% 0.25%
P.K. GUDAM (212165) 695 79 11.37% 72 7 0 10.36% 1.01% 0%
PEDDA JAGGAMPETA (212166) 453 6 1.32% 6 0 0 1.32% 0% 0%
RAJUPETA AGARAHARAM (212167) 185 1 0.54% 1 0 0 0.54% 0% 0%
S.B. PATNAM (212168) 233 83 35.62% 74 9 0 31.76% 3.86% 0%
SARUGUDU (212169) 961 6 0.62% 5 1 0 0.52% 0.1% 0%
SRUNGAVARAM (212170) 873 279 31.96% 261 14 4 29.9% 1.6% 0.46%
VALASAMPETA (212171) 559 52 9.3% 48 4 0 8.59% 0.72% 0%
VEDURUPARTHI (212172) 408 60 14.71% 59 1 0 14.46% 0.25% 0%
VEERABHOOPATI AGRAHARAM (212173) 86 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
Y.D. PETA (212174) 1605 340 21.18% 325 9 6 20.25% 0.56% 0.37%
YERAKABHOOPATIAGRAHARAM (212175) 288 78 27.08% 76 2 0 26.39% 0.69% 0%
ZILLEDIPUDI (212176) 825 42 5.09% 40 2 0 4.85% 0.24% 0%