House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : MUNAGAPAKA (5604)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARABUPALEM (235364) 462 37 8.01% 31 6 0 6.71% 1.3% 0%
CHERLOPALEM (235365) 497 107 21.53% 106 1 0 21.33% 0.2% 0%
CHUCHIKONDA (235366) 717 183 25.52% 174 9 0 24.27% 1.26% 0%
GANAPARTHI (235371) 762 94 12.34% 94 0 0 12.34% 0% 0%
GANTAVARNIPALEM (235394) 284 42 14.79% 41 1 0 14.44% 0.35% 0%
MADAKAPALEM (235395) 167 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MELIPAKA (235396) 612 2 0.33% 2 0 0 0.33% 0% 0%
MUNAGAPAKA (235397) 2211 164 7.42% 161 3 0 7.28% 0.14% 0%
NAGAVARAM (235398) 579 36 6.22% 35 0 1 6.04% 0% 0.17%
NAGULAPALLI (235399) 1193 159 13.33% 148 11 0 12.41% 0.92% 0%
P.ANANDAPURAM (235421) 389 35 9% 35 0 0 9% 0% 0%
PATIPALLE (235422) 521 43 8.25% 42 1 0 8.06% 0.19% 0%
RAJUPETA (235423) 379 15 3.96% 15 0 0 3.96% 0% 0%
T.SIRASAPALLI (235424) 439 12 2.73% 12 0 0 2.73% 0% 0%
THIMMARAJUPETA (235425) 619 71 11.47% 63 8 0 10.18% 1.29% 0%
THOTADA (235426) 1319 95 7.2% 90 5 0 6.82% 0.38% 0%
UMMALADA (235427) 349 3 0.86% 3 0 0 0.86% 0% 0%
VADRAPALLI (235428) 594 16 2.69% 15 1 0 2.53% 0.17% 0%
VENKATAPURAM (235429) 313 42 13.42% 42 0 0 13.42% 0% 0%
VOMPOLU (235455) 546 35 6.41% 33 1 1 6.04% 0.18% 0.18%