House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : MAKAVARAPALEM (5603)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BAYYAVARAM (235315) 608 40 6.58% 40 0 0 6.58% 0% 0%
BHEEMABOINAPALEM (235316) 362 31 8.56% 31 0 0 8.56% 0% 0%
BURUGUPALEM (235317) 1156 75 6.49% 69 6 0 5.97% 0.52% 0%
G.VENKATAPURAM (235318) 1832 202 11.03% 199 3 0 10.86% 0.16% 0%
GANGAVARAM (235319) 514 7 1.36% 7 0 0 1.36% 0% 0%
GIDUTHURU (235320) 873 187 21.42% 183 3 1 20.96% 0.34% 0.11%
JANGALAPALLI (235321) 368 97 26.36% 94 1 2 25.54% 0.27% 0.54%
KODURU (235322) 1832 202 11.03% 199 3 0 10.86% 0.16% 0%
KONDALA AGRAHARAM (235323) 679 56 8.25% 52 2 2 7.66% 0.29% 0.29%
LATCHANNAPALEM (235324) 1229 34 2.77% 34 0 0 2.77% 0% 0%
MAKAVARAPALEM (235325) 1221 84 6.88% 83 1 0 6.8% 0.08% 0%
MALLAVARAM (235326) 367 33 8.99% 33 0 0 8.99% 0% 0%
NARAYANA RAJUPETA (235327) 514 40 7.78% 40 0 0 7.78% 0% 0%
P.P. AGRAHARAM (235328) 400 23 5.75% 23 0 0 5.75% 0% 0%
PAPAYYAPALEM (235329) 1156 75 6.49% 69 6 0 5.97% 0.52% 0%
PEDDIPALEM (235330) 341 24 7.04% 24 0 0 7.04% 0% 0%
PYDIPALA (235331) 1229 34 2.77% 34 0 0 2.77% 0% 0%
RAMANNAPALEM (235332) 1061 13 1.23% 11 2 0 1.04% 0.19% 0%
RATCHAPALLE (235333) 1443 98 6.79% 94 3 1 6.51% 0.21% 0.07%
SETTIPALEM (235334) 481 76 15.8% 73 3 0 15.18% 0.62% 0%
TADAPALA (235335) 491 43 8.76% 37 0 6 7.54% 0% 1.22%
THAMARAM (235336) 978 80 8.18% 78 2 0 7.98% 0.2% 0%
TOOTIPALA (235337) 998 50 5.01% 50 0 0 5.01% 0% 0%
VAJRAGADA (235338) 1061 13 1.23% 11 2 0 1.04% 0.19% 0%
Z. GANGAVARAM (235339) 323 51 15.79% 49 0 2 15.17% 0% 0.62%