House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : KOYYURU (5601)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADDAKULA (212058) 1495 50 3.34% 46 4 0 3.08% 0.27% 0%
ANKUPALEM (211866) 1738 242 13.92% 210 28 4 12.08% 1.61% 0.23%
BAKULURU (235891) 1738 242 13.92% 210 28 4 12.08% 1.61% 0.23%
BALARAM (212060) 371 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
BANGARAMMAPETA (212061) 277 1 0.36% 1 0 0 0.36% 0% 0%
BATTAPANUKULU (212062) 169 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
BUDARALLA (212063) 1195 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
CHEEDIPALEM (212064) 496 37 7.46% 37 0 0 7.46% 0% 0%
CHINTALAPUDI (212065) 111 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
CHITTEMPADU (212066) 198 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DOWNURU (212067) 425 1 0.24% 1 0 0 0.24% 0% 0%
GADABAPALEM (212068) 276 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KANTARAM (212069) 382 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KINAPARTHI (212070) 239 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KOMMIKA (212071) 648 9 1.39% 8 0 1 1.23% 0% 0.15%
KONDAGOKIRI (212072) 245 5 2.04% 3 2 0 1.22% 0.82% 0%
KOYYURU (212073) 379 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
M.BHIMAVARAM (212074) 638 3 0.47% 2 1 0 0.31% 0.16% 0%
MAMPA (212076) 613 2 0.33% 2 0 0 0.33% 0% 0%
MARRIWADA (212077) 498 12 2.41% 12 0 0 2.41% 0% 0%
MULAPETA (212078) 422 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
NADIMPALEM (212079) 476 2 0.42% 2 0 0 0.42% 0% 0%
NALLAGONDA (212080) 224 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
P.MAKAVARAM (212081) 364 3 0.82% 3 0 0 0.82% 0% 0%
RAJENDRAPALEM (212083) 417 1 0.24% 0 1 0 0% 0.24% 0%
RATNAMPETA (212084) 36 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
RAVANAPALLE (212085) 416 2 0.48% 2 0 0 0.48% 0% 0%
REVALLU (212086) 522 2 0.38% 2 0 0 0.38% 0% 0%
SARABHANNA PALEM (212087) 359 1 0.28% 1 0 0 0.28% 0% 0%
U.CHEEDIPALEM (212088) 573 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
VELAGALAPALEM (212089) 255 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%