House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : K.KOTAPADU (5598)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALAMANDA BHEEMAVARAM (212030) 239 10 4.18% 10 0 0 4.18% 0% 0%
ALAMANDAKODURU (212031) 958 61 6.37% 59 2 0 6.16% 0.21% 0%
ANANDAPURAM (235892) 823 58 7.05% 50 8 0 6.08% 0.97% 0%
ARLE (212032) 382 9 2.36% 9 0 0 2.36% 0% 0%
CHOWDUVADA (212033) 1758 58 3.3% 58 0 0 3.3% 0% 0%
DALI VALASA (212034) 454 23 5.07% 23 0 0 5.07% 0% 0%
DEEKSHITULA AGRAHARAM (212035) 102 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GAVARAPALEM (212036) 308 2 0.65% 2 0 0 0.65% 0% 0%
GONDUPALEM (212037) 631 10 1.58% 10 0 0 1.58% 0% 0%
GOTLAM (212038) 264 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GULLEPALLE (212039) 646 22 3.41% 22 0 0 3.41% 0% 0%
K.J. PURAM (212040) 250 1 0.4% 1 0 0 0.4% 0% 0%
KINTADA (212041) 1007 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KINTADA KOTAPADU (212042) 1155 152 13.16% 140 7 5 12.12% 0.61% 0.43%
KORUVADA (212043) 318 4 1.26% 4 0 0 1.26% 0% 0%
KSANTHAPALEM (235893) 726 28 3.86% 28 0 0 3.86% 0% 0%
LANKAVANIPALEM (235894) 620 11 1.77% 11 0 0 1.77% 0% 0%
MARRI VALASA (212044) 300 51 17% 51 0 0 17% 0% 0%
MEDICHERLA (212045) 421 16 3.8% 13 0 3 3.09% 0% 0.71%
PAIDAMPETA (212046) 260 16 6.15% 16 0 0 6.15% 0% 0%
PATHAVALASA (212047) 264 5 1.89% 5 0 0 1.89% 0% 0%
PINDRANGI (212048) 620 11 1.77% 11 0 0 1.77% 0% 0%
POTHANAVALASA (212049) 132 5 3.79% 5 0 0 3.79% 0% 0%
R.Y. AGRAHARAM (212050) 405 4 0.99% 4 0 0 0.99% 0% 0%
RONGALINAIDUPALEM (212051) 500 63 12.6% 63 0 0 12.6% 0% 0%
SINGANDDORAPALEM (212052) 647 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SRUNGAVARAM (212053) 280 2 0.71% 2 0 0 0.71% 0% 0%
SUDIVALASA (212054) 310 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SUREDDIPALEM (212055) 299 13 4.35% 13 0 0 4.35% 0% 0%
V.SANTHAPALEM (212056) 823 58 7.05% 50 8 0 6.08% 0.97% 0%
VARADA (212057) 823 58 7.05% 50 8 0 6.08% 0.97% 0%