House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : CHODAVARAM (5590)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ADDURU (211864) 501 26 5.19% 26 0 0 5.19% 0% 0%
AMBERUPURAM (211865) 993 129 12.99% 105 22 2 10.57% 2.22% 0.2%
BENNAVOLU (211867) 426 28 6.57% 28 0 0 6.57% 0% 0%
BHOGAPURAM (211868) 556 35 6.29% 35 0 0 6.29% 0% 0%
CHAKIPALLE (211869) 883 59 6.68% 59 0 0 6.68% 0% 0%
CHODAVARAM (211870) 6417 558 8.7% 447 104 6 6.97% 1.62% 0.09%
DAMUNAPALLE (211871) 239 11 4.6% 11 0 0 4.6% 0% 0%
DUDDUPALEM (211872) 544 6 1.1% 6 0 0 1.1% 0% 0%
G.JAGANNADHAPURAM (211873) 881 61 6.92% 60 1 0 6.81% 0.11% 0%
GAJAPATHINAGARAM (211874) 564 38 6.74% 36 2 0 6.38% 0.35% 0%
GANDHAVARAM (211875) 484 15 3.1% 14 1 0 2.89% 0.21% 0%
GANDHIGRAM (211876) 1738 242 13.92% 210 28 4 12.08% 1.61% 0.23%
GAVARAVARAM (211877) 881 61 6.92% 60 1 0 6.81% 0.11% 0%
GOVADA (211878) 764 26 3.4% 24 2 0 3.14% 0.26% 0%
GOWRIPATNAM (211879) 746 88 11.8% 88 0 0 11.8% 0% 0%
JANNAVARAM (211880) 345 16 4.64% 15 1 0 4.35% 0.29% 0%
JUTTADA (211881) 640 40 6.25% 40 0 0 6.25% 0% 0%
KANNAMPALEM (211882) 883 59 6.68% 59 0 0 6.68% 0% 0%
KHANDIPALLE (211883) 589 60 10.19% 54 6 0 9.17% 1.02% 0%
LAKKAVARAM (211884) 1146 99 8.64% 98 1 0 8.55% 0.09% 0%
LAXMIPURAM (211885) 773 78 10.09% 67 11 0 8.67% 1.42% 0%
MUDDURTHI (211886) 423 21 4.96% 19 2 0 4.49% 0.47% 0%
MYCHERLAPALEM (211887) 219 10 4.57% 10 0 0 4.57% 0% 0%
NARASAYYAPETA (211888) 476 3 0.63% 3 0 0 0.63% 0% 0%
NARSAPURAM (211889) 690 81 11.74% 80 0 1 11.59% 0% 0.14%
RAYAPURAJUPETA (211890) 690 81 11.74% 80 0 1 11.59% 0% 0.14%
SEEMUNAPALLE (211891) 300 40 13.33% 37 3 0 12.33% 1% 0%
SIIMHADRIPURAM (211892) 640 40 6.25% 40 0 0 6.25% 0% 0%
SREERAMPATNAM (211893) 173 13 7.51% 13 0 0 7.51% 0% 0%
THIMMANNAPALEM (211894) 145 8 5.52% 8 0 0 5.52% 0% 0%
VENKANNAPALEM (211895) 727 11 1.51% 11 0 0 1.51% 0% 0%