House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : BUTCHAYYAPETA (5587)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BUTCHAYYAPETA (211792) 1181 28 2.37% 28 0 0 2.37% 0% 0%
CHINAPPANNAPALEM (211793) 415 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
CHINTAPAKA (211794) 601 29 4.83% 27 2 0 4.49% 0.33% 0%
CHITTIYYAPALEM (211795) 443 43 9.71% 43 0 0 9.71% 0% 0%
DIBBIDI (211796) 607 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GANTIKORLAM (211798) 221 25 11.31% 23 1 1 10.41% 0.45% 0.45%
GUNNEMPUDI (211799) 652 36 5.52% 34 2 0 5.21% 0.31% 0%
K.P. AGRAHRAM (211800) 221 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KANDIPUDI (211801) 373 12 3.22% 11 1 0 2.95% 0.27% 0%
KARAKA (211802) 206 16 7.77% 16 0 0 7.77% 0% 0%
KOMALLAPUDI (211803) 296 4 1.35% 4 0 0 1.35% 0% 0%
KONDAPALEM (211804) 241 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KONDEMPUDI (211805) 247 2 0.81% 2 0 0 0.81% 0% 0%
L. B. P. AGRAHARAM (211806) 312 15 4.81% 13 2 0 4.17% 0.64% 0%
L. SINGAVARAM (211807) 148 20 13.51% 20 0 0 13.51% 0% 0%
LOPUDI (211808) 543 159 29.28% 156 3 0 28.73% 0.55% 0%
MALLAM (211809) 471 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MANGALAPURAM (211810) 462 9 1.95% 9 0 0 1.95% 0% 0%
NEELAKANTAPURAM (211811) 240 3 1.25% 3 0 0 1.25% 0% 0%
P. BHEEMAVARAM (211812) 348 6 1.72% 6 0 0 1.72% 0% 0%
PEDA MADINA (211813) 647 79 12.21% 78 1 0 12.06% 0.15% 0%
PEDAPUDI (211814) 619 21 3.39% 21 0 0 3.39% 0% 0%
PEDAPUDI AGRAHARAM (211815) 498 1 0.2% 1 0 0 0.2% 0% 0%
POLEPALLE (211816) 341 3 0.88% 3 0 0 0.88% 0% 0%
POTTIDORAPALEM (211817) 558 30 5.38% 28 2 0 5.02% 0.36% 0%
R. BHEEMAVARAM (211797) 382 15 3.93% 14 1 0 3.66% 0.26% 0%
R.SIVARAMAPURAM (211818) 350 1 0.29% 1 0 0 0.29% 0% 0%
RAJAM (211819) 759 26 3.43% 26 0 0 3.43% 0% 0%
TURAKALAPUDI (211820) 593 28 4.72% 28 0 0 4.72% 0% 0%
TYPURAM (211821) 374 3 0.8% 2 1 0 0.53% 0.27% 0%
VADDADI (211822) 2249 260 11.56% 235 21 4 10.45% 0.93% 0.18%
VIJAYARAMARAJUPETA (211823) 798 31 3.88% 31 0 0 3.88% 0% 0%