House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : ANANDAPURAM (5583)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANANDAPURAM (211707) 1838 123 6.69% 112 8 0 6.09% 0.44% 0%
BHEEMANDORAPALEM (211709) 248 28 11.29% 28 0 0 11.29% 0% 0%
BONI (211710) 378 47 12.43% 44 3 0 11.64% 0.79% 0%
CHANDAKA (211712) 481 1 0.21% 1 0 0 0.21% 0% 0%
GAMBHEERAM (211711) 1026 9 0.88% 6 3 0 0.58% 0.29% 0%
GANDIGUNDAM (211713) 350 90 25.71% 71 9 10 20.29% 2.57% 2.86%
GIDIJALA (211714) 889 52 5.85% 48 3 1 5.4% 0.34% 0.11%
GOTTIPALLE (211715) 705 123 17.45% 116 5 2 16.45% 0.71% 0.28%
KANAMAM (211716) 442 31 7.01% 30 1 0 6.79% 0.23% 0%
KOLAVANIPALEM (211717) 223 11 4.93% 11 0 0 4.93% 0% 0%
KUSULAVADA (211718) 619 26 4.2% 25 1 0 4.04% 0.16% 0%
MAMIDILOVA (211720) 716 83 11.59% 79 4 0 11.03% 0.56% 0%
MUKUNDAPURAM (211721) 228 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MUTCHERLA (211722) 443 16 3.61% 16 0 0 3.61% 0% 0%
PALAVALASA (211723) 460 9 1.96% 8 1 0 1.74% 0.22% 0%
PANDALAPAKA (211724) 383 49 12.79% 48 1 0 12.53% 0.26% 0%
PEDDIPALEM (211725) 693 74 10.68% 70 4 0 10.1% 0.58% 0%
PEKERU (211726) 284 33 11.62% 28 3 2 9.86% 1.06% 0.7%
RAMAVARAM (211727) 336 28 8.33% 26 1 1 7.74% 0.3% 0.3%
SIRLAPALEM (211728) 296 11 3.72% 11 0 0 3.72% 0% 0%
SONTYAM (211729) 1031 18 1.75% 14 0 4 1.36% 0% 0.39%
TARLUVADA (211730) 625 134 21.44% 134 0 0 21.44% 0% 0%
VELLANKI (211731) 1086 154 14.18% 127 25 2 11.69% 2.3% 0.18%