House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : VISAKHAPATANAM (520) >> Block : ANAKAPALLE (5582)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AKKIREDDIPALEM (235226) 811 13 1.6% 12 1 0 1.48% 0.12% 0%
BHATLAPUDI (235227) 368 19 5.16% 18 1 0 4.89% 0.27% 0%
BOWLUVADA (235228) 889 65 7.31% 64 1 0 7.2% 0.11% 0%
CH.N.AGRAHARAM (235229) 382 18 4.71% 18 0 0 4.71% 0% 0%
DIBBAPALEM (235230) 635 16 2.52% 16 0 0 2.52% 0% 0%
GOLAGAM (235231) 726 39 5.37% 33 6 0 4.55% 0.83% 0%
GOPALAPURAM (235232) 495 13 2.63% 13 0 0 2.63% 0% 0%
KODURU (235233) 489 27 5.52% 26 1 0 5.32% 0.2% 0%
KONDUPALEM (235234) 319 10 3.13% 10 0 0 3.13% 0% 0%
KOTHURU (235236) 6411 381 5.94% 324 48 8 5.05% 0.75% 0.12%
KUNCHANGI (235237) 598 24 4.01% 23 1 0 3.85% 0.17% 0%
KUNDRAM (235238) 765 42 5.49% 38 3 0 4.97% 0.39% 0%
MAKAVARAM (235239) 240 40 16.67% 38 2 0 15.83% 0.83% 0%
MAMIDIPALEM (235240) 624 46 7.37% 44 2 0 7.05% 0.32% 0%
MAREDUPUDI (235241) 980 58 5.92% 56 2 0 5.71% 0.2% 0%
MARTURU (235242) 565 41 7.26% 37 3 0 6.55% 0.53% 0%
METTAPALEM (235243) 319 31 9.72% 24 7 0 7.52% 2.19% 0%
P.S. PALEM (235244) 240 15 6.25% 15 0 0 6.25% 0% 0%
PAPAYYAPALEM (235245) 155 4 2.58% 4 0 0 2.58% 0% 0%
PISINIKADA (235246) 915 21 2.3% 17 3 1 1.86% 0.33% 0.11%
R.V.PALEM (235247) 598 24 4.01% 23 1 0 3.85% 0.17% 0%
REBAKA (235249) 525 41 7.81% 40 1 0 7.62% 0.19% 0%
SAMPATHIPURAM (235250) 338 13 3.85% 11 2 0 3.25% 0.59% 0%
SANKARAM (235251) 351 73 20.8% 72 1 0 20.51% 0.28% 0%
SATYANARAYANAPURAM (235252) 6411 381 5.94% 324 48 8 5.05% 0.75% 0.12%
SEETHANAGARAM (235253) 952 73 7.67% 70 3 0 7.35% 0.32% 0%
SUNDARAYYAPETA (235254) 952 73 7.67% 70 3 0 7.35% 0.32% 0%
TAGARAMPUDI (235255) 443 43 9.71% 34 9 0 7.67% 2.03% 0%
THUMMAPALA (235256) 6411 381 5.94% 324 48 8 5.05% 0.75% 0.12%
V.J. PALEM (235257) 361 41 11.36% 39 2 0 10.8% 0.55% 0%
VENKUPALEM (235259) 952 73 7.67% 70 3 0 7.35% 0.32% 0%
VOODERU (235260) 665 18 2.71% 17 1 0 2.56% 0.15% 0%