House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : SANGAM (5405)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANNAREDDY PALEM (208932) 783 209 26.69% 209 0 0 26.69% 0% 0%
CHENNAVARAPADU (208933) 238 27 11.34% 27 0 0 11.34% 0% 0%
DUVVURU (208934) 2024 298 14.72% 296 2 0 14.62% 0.1% 0%
GANDHJANASAYAM (208935) 1736 343 19.76% 336 6 1 19.35% 0.35% 0.06%
JANDADIBBA (208936) 2024 298 14.72% 296 2 0 14.62% 0.1% 0%
JANGALA KANDRIGA (208937) 244 50 20.49% 50 0 0 20.49% 0% 0%
KOLAGATLA (208938) 489 100 20.45% 100 0 0 20.45% 0% 0%
KORIMERLA (208939) 505 100 19.8% 100 0 0 19.8% 0% 0%
MAKTHAPURAM (208940) 502 117 23.31% 117 0 0 23.31% 0% 0%
MARIPADDU (208941) 884 54 6.11% 54 0 0 6.11% 0% 0%
NEELAYA PALEM (208942) 93 7 7.53% 7 0 0 7.53% 0% 0%
PADAMATIPALEM (208943) 1736 343 19.76% 336 6 1 19.35% 0.35% 0.06%
PERAMANA (208944) 548 92 16.79% 92 0 0 16.79% 0% 0%
SANGAM (208945) 2435 202 8.3% 196 5 1 8.05% 0.21% 0.04%
SIDDIPURAM (208946) 1736 343 19.76% 336 6 1 19.35% 0.35% 0.06%
TALUPURU PADU (208947) 282 34 12.06% 34 0 0 12.06% 0% 0%
THARUNAVAYA (208948) 657 277 42.16% 270 3 4 41.1% 0.46% 0.61%
VANGALLU (208949) 583 153 26.24% 138 15 0 23.67% 2.57% 0%
VEERLAGUDIPADU (208950) 489 100 20.45% 100 0 0 20.45% 0% 0%
VENGAREDDYPALEM (208951) 1736 343 19.76% 336 6 1 19.35% 0.35% 0.06%