House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : CHILLAKUR (5380)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANNAMBAKA (208399) 240 62 25.83% 62 0 0 25.83% 0% 0%
BALLAVOLU (208400) 555 4 0.72% 4 0 0 0.72% 0% 0%
BUDANAM (208401) 494 219 44.33% 212 6 0 42.91% 1.21% 0%
CHEDIMALA (208402) 1055 332 31.47% 329 2 0 31.18% 0.19% 0%
CHILLAKUR (208403) 1548 345 22.29% 319 24 2 20.61% 1.55% 0.13%
CHINTHAVARAM (208404) 640 123 19.22% 116 7 0 18.12% 1.09% 0%
EAST KANUPURU (208405) 443 7 1.58% 7 0 0 1.58% 0% 0%
EGUVARAJUPALEM (208406) 637 164 25.75% 163 0 0 25.59% 0% 0%
KADIVEDU (208407) 1042 332 31.86% 314 9 0 30.13% 0.86% 0%
KALAVAKONDA (208408) 341 73 21.41% 72 0 1 21.11% 0% 0.29%
KAMMAVARI PALEM (208409) 1042 332 31.86% 314 9 0 30.13% 0.86% 0%
LINGAVARAM (208410) 1294 58 4.48% 53 5 0 4.1% 0.39% 0%
MANNE GUNTA (208411) 1565 103 6.58% 85 4 12 5.43% 0.26% 0.77%
MOMIDI (208412) 1565 103 6.58% 85 4 12 5.43% 0.26% 0.77%
MUTHYALAPADU (208413) 992 234 23.59% 220 13 0 22.18% 1.31% 0%
NELABALLI-RETAPALLI (208414) 661 232 35.1% 204 20 0 30.86% 3.03% 0%
ODURU (208415) 637 164 25.75% 163 0 0 25.59% 0% 0%
PALICHERLAVARIPALEM (208416) 901 234 25.97% 220 13 0 24.42% 1.44% 0%
PALLAMALA (208417) 283 37 13.07% 36 1 0 12.72% 0.35% 0%
PONNAVOLU (208418) 243 51 20.99% 51 0 0 20.99% 0% 0%
THAMMINA PATNAM (208419) 1294 58 4.48% 53 5 0 4.1% 0.39% 0%
THEEPANURU (208420) 150 3 2% 3 0 0 2% 0% 0%
THIKKAVARAM (208421) 1055 332 31.47% 329 2 0 31.18% 0.19% 0%
THIMMANA GAARI PALEM (208422) 1042 332 31.86% 314 9 0 30.13% 0.86% 0%
THIPPAGUNTAPALEM (208423) 1055 332 31.47% 329 2 0 31.18% 0.19% 0%
THONUKUMALA (208424) 459 151 32.9% 149 2 0 32.46% 0.44% 0%
UDATHAVARIPALEM (208425) 880 28 3.18% 24 2 0 2.73% 0.23% 0%
VALLIPADU (208426) 463 94 20.3% 93 1 0 20.09% 0.22% 0%
VARAGALI (208427) 1565 103 6.58% 85 4 12 5.43% 0.26% 0.77%
VELLAPALEM (208428) 434 192 44.24% 190 2 0 43.78% 0.46% 0%
YERURU (208429) 697 47 6.74% 47 0 0 6.74% 0% 0%