House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : SPSR NELLORE (515) >> Block : ANUMASAMUDRAMPETA (5374)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
A.S.PETA (208287) 1405 87 6.19% 73 9 0 5.2% 0.64% 0%
AKBARABAD (208288) 209 17 8.13% 12 5 0 5.74% 2.39% 0%
ANUMASAMUDRAM (208289) 822 206 25.06% 173 33 0 21.05% 4.01% 0%
CHIRAMANA (208291) 603 127 21.06% 32 95 0 5.31% 15.75% 0%
CHOWTABHEEMAVARAM (208290) 436 36 8.26% 30 6 0 6.88% 1.38% 0%
DUBA GUNTA (208292) 269 30 11.15% 14 16 0 5.2% 5.95% 0%
GUDIPADU (208293) 725 126 17.38% 113 13 0 15.59% 1.79% 0%
GUMPARLAPADU (208294) 511 34 6.65% 34 0 0 6.65% 0% 0%
HASANAPURAM (208295) 505 31 6.14% 29 2 0 5.74% 0.4% 0%
JAMMAVARAM (208296) 481 75 15.59% 75 0 0 15.59% 0% 0%
K.YADAVALLI (208297) 569 69 12.13% 65 3 1 11.42% 0.53% 0.18%
KONDAMEEDA KONDURU (208298) 214 24 11.21% 20 4 0 9.35% 1.87% 0%
KUPPURU PEDU (208299) 193 23 11.92% 23 0 0 11.92% 0% 0%
PANDIPADU (208300) 182 26 14.29% 25 1 0 13.74% 0.55% 0%
PEDABBIPURAM (208301) 412 43 10.44% 42 1 0 10.19% 0.24% 0%
PONUGODU (208302) 310 26 8.39% 26 0 0 8.39% 0% 0%
RAJAVOLU (208303) 459 57 12.42% 10 0 47 2.18% 0% 10.24%
SREEKOLANU (208304) 491 95 19.35% 95 0 0 19.35% 0% 0%
VELPELIGUNTA (208305) 122 45 36.89% 45 0 0 36.89% 0% 0%