House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : HALAHARVI (5167)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BAPURAM (204174) 346 71 20.52% 71 0 0 20.52% 0% 0%
BEVINAHAL (204175) 234 20 8.55% 20 0 0 8.55% 0% 0%
BILEHAL (204176) 375 48 12.8% 47 0 0 12.53% 0% 0%
CHINTHAKUNTA (204177) 1101 146 13.26% 144 0 0 13.08% 0% 0%
GULYAM (204178) 1632 436 26.72% 434 2 0 26.59% 0.12% 0%
HALAHARVI (204179) 839 99 11.8% 92 6 1 10.97% 0.72% 0.12%
HARDAGIRI (204180) 308 19 6.17% 18 1 0 5.84% 0.32% 0%
KAMINHAL (204181) 275 192 69.82% 192 0 0 69.82% 0% 0%
KOKKARACHEDU (204182) 324 175 54.01% 174 1 0 53.7% 0.31% 0%
MALLIKARJUNAPALLY (204183) 205 90 43.9% 90 0 0 43.9% 0% 0%
MEDEHAL (204184) 211 124 58.77% 124 0 0 58.77% 0% 0%
NITRAVATTI (204185) 407 78 19.16% 77 0 1 18.92% 0% 0.25%
SIDDAPURAM (204186) 479 229 47.81% 228 0 0 47.6% 0% 0%
TSAKIBANDA (204187) 257 74 28.79% 74 0 0 28.79% 0% 0%
VIRUPAPURAM (204188) 500 117 23.4% 117 0 0 23.4% 0% 0%