House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : GUDUR (5166)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BUDIDAPADU (204165) 508 65 12.8% 65 0 0 12.8% 0% 0%
CHANUGONDLA (204166) 1258 199 15.82% 198 1 0 15.74% 0.08% 0%
GUDIPADU (204167) 716 338 47.21% 323 14 1 45.11% 1.96% 0.14%
JULAKALLU (204168) 469 96 20.47% 96 0 0 20.47% 0% 0%
K.NAGALAPURAM (204169) 561 238 42.42% 226 12 0 40.29% 2.14% 0%
MALLAPURAM (204170) 183 4 2.19% 4 0 0 2.19% 0% 0%
MUNAGALA (204171) 526 123 23.38% 118 5 0 22.43% 0.95% 0%
PENCHIKALAPADU (204172) 519 53 10.21% 51 2 0 9.83% 0.39% 0%
REGADI KHANAPURAM (204173) 214 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%