House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : GOSPADU (5165)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
DEEBAGUNTLA (204150) 1087 267 24.56% 237 28 2 21.8% 2.58% 0.18%
GOSPADU (204151) 1064 333 31.3% 324 9 0 30.45% 0.85% 0%
JILLELA (204152) 1280 261 20.39% 255 5 1 19.92% 0.39% 0.08%
JULEPALLE (204153) 611 150 24.55% 128 22 0 20.95% 3.6% 0%
KANALAPALLE (204154) 553 196 35.44% 188 2 6 34% 0.36% 1.08%
M.CHINTAKUNTA (204155) 359 79 22.01% 77 2 0 21.45% 0.56% 0%
M.KRISHNAPURAM (204156) 473 136 28.75% 134 2 0 28.33% 0.42% 0%
NEHRU NAGAR (204157) 652 104 15.95% 102 2 0 15.64% 0.31% 0%
PASURAPADU (204158) 576 261 45.31% 260 0 1 45.14% 0% 0.17%
RAYAPADU (204159) 178 91 51.12% 90 0 1 50.56% 0% 0.56%
S.NAGULAVARAM (204160) 652 104 15.95% 102 2 0 15.64% 0.31% 0%
SAMBAVARAM (204161) 695 190 27.34% 190 0 0 27.34% 0% 0%
TELLAPURI (204162) 207 104 50.24% 100 4 0 48.31% 1.93% 0%
VANTIVELAGALA (204163) 365 170 46.58% 166 4 0 45.48% 1.1% 0%
YALLURU (204164) 2049 497 24.26% 479 9 9 23.38% 0.44% 0.44%