House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KURNOOL (511) >> Block : BETHAMCHERLA (5156)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMBAPURAM (203997) 537 209 38.92% 208 0 1 38.73% 0% 0.19%
EMBOY (204001) 1109 256 23.08% 248 3 5 22.36% 0.27% 0.45%
GOLLAGUTTA (204002) 501 239 47.7% 239 0 0 47.7% 0% 0%
GUTUPALLE (204004) 1006 89 8.85% 88 1 0 8.75% 0.1% 0%
H KOTTALA (204005) 6560 804 12.26% 730 66 8 11.13% 1.01% 0.12%
K K KOTTALA (204006) 6560 804 12.26% 730 66 8 11.13% 1.01% 0.12%
KOLUMULAPALLE (204007) 1351 376 27.83% 375 1 0 27.76% 0.07% 0%
M.PENDAKAL (204009) 693 150 21.65% 150 0 0 21.65% 0% 0%
MUDDAVARAM (204010) 630 139 22.06% 137 2 0 21.75% 0.32% 0%
R.BUKKAPURAM (204011) 554 106 19.13% 106 0 0 19.13% 0% 0%
R.KOTHAPALLE (204008) 554 106 19.13% 106 0 0 19.13% 0% 0%
R.S.RANGAPURAM (204012) 1903 419 22.02% 414 4 1 21.76% 0.21% 0.05%
RAHIMANPURAM (204013) 1006 89 8.85% 88 1 0 8.75% 0.1% 0%
SANKALAPURAM (204014) 1109 256 23.08% 248 3 5 22.36% 0.27% 0.45%
SEETHARAMAPURAM (204015) 1351 376 27.83% 375 1 0 27.76% 0.07% 0%
THAVISIKONDA (204016) 1006 89 8.85% 88 1 0 8.75% 0.1% 0%