House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : KODURU (5120)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
HAMSALA DEEVI (203307) 1322 165 12.48% 151 13 1 11.42% 0.98% 0.08%
JAYAPURAM (203308) 1683 260 15.45% 227 32 1 13.49% 1.9% 0.06%
KODURU (203309) 4339 654 15.07% 565 85 0 13.02% 1.96% 0%
LINGAREDDIPALEM (203310) 1683 260 15.45% 227 32 1 13.49% 1.9% 0.06%
MACHAVARAM (203311) 447 21 4.7% 20 0 0 4.47% 0% 0%
MANDAPAKALA (203312) 1518 70 4.61% 65 5 0 4.28% 0.33% 0%
PITTLALANKA (203313) 869 227 26.12% 205 19 3 23.59% 2.19% 0.35%
POTUMEEDHA (203314) 1518 70 4.61% 65 5 0 4.28% 0.33% 0%
RAMAKRISHNAPURAM (203315) 764 17 2.23% 17 0 0 2.23% 0% 0%
SALEMPALEM (203316) 779 145 18.61% 143 2 0 18.36% 0.26% 0%
ULLIPALEM (203317) 1322 165 12.48% 151 13 1 11.42% 0.98% 0.08%
V.KOTHAPALEM (203318) 1755 272 15.5% 258 14 0 14.7% 0.8% 0%
VISWANATHAPALLI (203319) 1755 272 15.5% 258 14 0 14.7% 0.8% 0%