House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : KRISHNA (510) >> Block : KALIDINDI (5117)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AMARAVATHI (203248) 395 2 0.51% 1 1 0 0.25% 0.25% 0%
AVAKURU (203249) 297 67 22.56% 60 7 0 20.2% 2.36% 0%
BHASKARAOPET (203250) 3232 317 9.81% 308 9 0 9.53% 0.28% 0%
CHINA TADINADA (203251) 1799 163 9.06% 163 0 0 9.06% 0% 0%
GOPALAPURAM (203252) 1134 118 10.41% 102 16 0 8.99% 1.41% 0%
GURAVAIPALEM (203253) 4737 437 9.23% 369 65 3 7.79% 1.37% 0.06%
KALIDINDI (203254) 4737 437 9.23% 369 65 3 7.79% 1.37% 0.06%
KALLAPALEM (203255) 967 160 16.55% 156 4 0 16.13% 0.41% 0%
KONDANGI (203256) 1477 42 2.84% 41 1 0 2.78% 0.07% 0%
KONDURU (203257) 493 83 16.84% 82 1 0 16.63% 0.2% 0%
KORUKOLLU (203258) 2420 322 13.31% 310 12 0 12.81% 0.5% 0%
KOTCHERLA (203259) 345 124 35.94% 115 7 2 33.33% 2.03% 0.58%
LODIDALANKA (203260) 4737 437 9.23% 369 65 3 7.79% 1.37% 0.06%
MATTAGUNTA (203261) 524 21 4.01% 19 2 0 3.63% 0.38% 0%
MULA UPPARAGUDEM (203262) 3232 317 9.81% 308 9 0 9.53% 0.28% 0%
PADAMATI PALEM (203263) 4737 437 9.23% 369 65 3 7.79% 1.37% 0.06%
PEDA LANKA (203264) 3232 317 9.81% 308 9 0 9.53% 0.28% 0%
POTHUMARRU (203265) 1067 95 8.9% 93 2 0 8.72% 0.19% 0%
S.R.P.AGRAHARAM (203266) 4737 437 9.23% 369 65 3 7.79% 1.37% 0.06%
SANARUDRAVARAM (203267) 1134 118 10.41% 102 16 0 8.99% 1.41% 0%
SANTOSHPURAM (203268) 6214 479 7.71% 410 66 3 6.6% 1.06% 0.05%
TADINADA (203269) 1799 163 9.06% 163 0 0 9.06% 0% 0%
VENKATAPURAM (203270) 415 68 16.39% 68 0 0 16.39% 0% 0%