House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : VINUKONDA (4979)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANDUGULAPADU (200906) 781 157 20.1% 157 0 0 20.1% 0% 0%
BHARATAPURAM (200907) 862 148 17.17% 143 5 0 16.59% 0.58% 0%
BRAHMANAPALLI (200908) 1497 421 28.12% 370 48 2 24.72% 3.21% 0.13%
CHEEKATEEGALAPALEM (200910) 809 146 18.05% 54 90 2 6.67% 11.12% 0.25%
DONDAPADU (200911) 862 148 17.17% 143 5 0 16.59% 0.58% 0%
ENUGUPALEM (200912) 1253 315 25.14% 300 14 1 23.94% 1.12% 0.08%
GOKANAKONDA (200913) 1612 250 15.51% 203 16 31 12.59% 0.99% 1.92%
GONUGUNTLAVARIPALEM (200914) 1553 511 32.9% 502 8 1 32.32% 0.52% 0.06%
HASSANAYENIPALEM (200915) 1476 479 32.45% 469 9 1 31.78% 0.61% 0.07%
JALALPALEM (200916) 1497 421 28.12% 370 48 2 24.72% 3.21% 0.13%
KOPPUKONDA (200917) 1436 128 8.91% 123 3 2 8.57% 0.21% 0.14%
NADIGADDA (200918) 1578 128 8.11% 123 3 2 7.79% 0.19% 0.13%
NAGULAVARAM (200919) 816 190 23.28% 184 6 0 22.55% 0.74% 0%
NARAGAYAPALEM (200920) 335 52 15.52% 52 0 0 15.52% 0% 0%
NEELAGANGAVARAM (200921) 538 128 23.79% 98 30 0 18.22% 5.58% 0%
PEDAKANCHERLA (200922) 1408 475 33.74% 466 8 1 33.1% 0.57% 0.07%
PERUMALLAPALLI (200923) 214 57 26.64% 56 1 0 26.17% 0.47% 0%
PITTAMBANDA (200924) 1253 315 25.14% 300 14 1 23.94% 1.12% 0.08%
SIVAPURAM (200925) 534 137 25.66% 129 8 0 24.16% 1.5% 0%
THIMMAYAPALEM (200926) 951 146 15.35% 54 90 2 5.68% 9.46% 0.21%
UMMADIVARAM (200927) 354 130 36.72% 129 0 1 36.44% 0% 0.28%
UPPARAPALEM (200928) 809 146 18.05% 54 90 2 6.67% 11.12% 0.25%
VENKUPALEM (200929) 222 52 23.42% 52 0 0 23.42% 0% 0%
VITTAMRAJUPALLI (200930) 1712 523 30.55% 471 49 2 27.51% 2.86% 0.12%