House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : TENALI (4973)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANGALAKUDURU (200803) 2659 723 27.19% 600 120 3 22.56% 4.51% 0.11%
BURRIPALEM (200804) 915 314 34.32% 310 4 0 33.88% 0.44% 0%
CHAVAVARIPALEM (200805) 2659 723 27.19% 600 120 3 22.56% 4.51% 0.11%
ERUKALAPUDI (200806) 1574 642 40.79% 609 27 6 38.69% 1.72% 0.38%
GUDIWADA (200807) 1574 642 40.79% 609 27 6 38.69% 1.72% 0.38%
HAFFPETA (200808) 4305 1092 25.37% 1006 74 12 23.37% 1.72% 0.28%
JAGGADIGUNTAPALEM (200809) 1315 18 1.37% 15 3 0 1.14% 0.23% 0%
KANCHERLAPALEM (200810) 3442 917 26.64% 818 98 1 23.77% 2.85% 0.03%
KATTEVARAM (200811) 3442 917 26.64% 818 98 1 23.77% 2.85% 0.03%
KOLAKALURU (200812) 4305 1092 25.37% 1006 74 12 23.37% 1.72% 0.28%
KOPALLE (200813) 1574 642 40.79% 609 27 6 38.69% 1.72% 0.38%
MALLEPADU (200814) 478 369 77.2% 346 23 0 72.38% 4.81% 0%
NANDIVELUGU (200815) 1855 372 20.05% 347 25 0 18.71% 1.35% 0%
NELAPADU (200816) 268 85 31.72% 82 2 1 30.6% 0.75% 0.37%
PEDARAVURU (200817) 1999 761 38.07% 736 24 1 36.82% 1.2% 0.05%
SANGAMJAGARLAMUDI (200818) 1330 205 15.41% 170 30 5 12.78% 2.26% 0.38%
SOMASUNDARAPALEM (200819) 3442 917 26.64% 818 98 1 23.77% 2.85% 0.03%
TELAPROLU (200820) 3442 917 26.64% 818 98 1 23.77% 2.85% 0.03%