House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : ROMPICHERLA (4968)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALAVALA (200712) 631 152 24.09% 151 1 0 23.93% 0.16% 0%
ANNAVARAM (200713) 1337 445 33.28% 435 10 0 32.54% 0.75% 0%
ANNAVARAPPADU (200714) 248 28 11.29% 27 0 1 10.89% 0% 0.4%
AREPALLI (200715) 491 121 24.64% 119 2 0 24.24% 0.41% 0%
ATCHAYAPALEM (200716) 631 152 24.09% 151 1 0 23.93% 0.16% 0%
BUTCHIPAPANNAPALEM (200718) 1485 130 8.75% 126 4 0 8.48% 0.27% 0%
DASARI PALEM (200729) 1485 130 8.75% 126 4 0 8.48% 0.27% 0%
EDWARDPETA (200719) 3237 524 16.19% 368 156 0 11.37% 4.82% 0%
GOGULAPADU (200720) 967 220 22.75% 212 6 2 21.92% 0.62% 0.21%
KARLAKUNTA (200721) 1485 130 8.75% 126 4 0 8.48% 0.27% 0%
KONAKANCHIVARIPALEM (200722) 2533 355 14.02% 342 12 1 13.5% 0.47% 0.04%
KOTHAPALLI (200723) 3237 524 16.19% 368 156 0 11.37% 4.82% 0%
MACHAVARAM (200724) 1276 255 19.98% 253 2 0 19.83% 0.16% 0%
MUNUMAKA (200725) 1337 445 33.28% 435 10 0 32.54% 0.75% 0%
MUTHANAPALLI (200726) 334 147 44.01% 145 2 0 43.41% 0.6% 0%
NALAGARLAPADU (200727) 513 154 30.02% 148 6 0 28.85% 1.17% 0%
PARAGATICHERLA (200728) 1276 255 19.98% 253 2 0 19.83% 0.16% 0%
ROMPICHERLA (200730) 2533 355 14.02% 342 12 1 13.5% 0.47% 0.04%
SANTHAGUDIPADU (200731) 1478 333 22.53% 320 13 0 21.65% 0.88% 0%
SUBBAIAHPALEM (200732) 1188 177 14.9% 176 1 0 14.81% 0.08% 0%
THURUMELLA (200734) 1188 177 14.9% 176 1 0 14.81% 0.08% 0%
TUNGAPADU (200733) 1337 445 33.28% 435 10 0 32.54% 0.75% 0%
VADLAMUDIVARIPALEM (200735) 2533 355 14.02% 342 12 1 13.5% 0.47% 0.04%
VEERAVATNAM (200736) 1188 177 14.9% 176 1 0 14.81% 0.08% 0%
VIPPARLA (200737) 3237 524 16.19% 368 156 0 11.37% 4.82% 0%
VIPPARLAPALLI (200738) 537 30 5.59% 30 0 0 5.59% 0% 0%
VREDDYPALEM (200717) 3237 524 16.19% 368 156 0 11.37% 4.82% 0%