House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : REPALLE (4967)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ARAVAPALLI (200687) 539 108 20.04% 107 1 0 19.85% 0.19% 0%
BETHAPUDI (200688) 1343 493 36.71% 469 13 11 34.92% 0.97% 0.82%
BONDALAGARUVU (200689) 792 98 12.37% 98 0 0 12.37% 0% 0%
CHATRAGADDA (200690) 573 159 27.75% 159 0 0 27.75% 0% 0%
CHENNUPALLIVARIPALEM (200691) 1558 606 38.9% 599 0 7 38.45% 0% 0.45%
GANGADIPALEM (200692) 2554 208 8.14% 207 0 1 8.1% 0% 0.04%
GUDDIKAYALANKA (200693) 657 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KAITHEPALLI (200694) 792 98 12.37% 98 0 0 12.37% 0% 0%
KAMARAJUGADDA SOUTH (235901) 640 146 22.81% 146 0 0 22.81% 0% 0%
KAMARAJUGADDANORTH (200695) 640 146 22.81% 146 0 0 22.81% 0% 0%
KARUMURU (200696) 820 131 15.98% 129 2 0 15.73% 0.24% 0%
LANKAVARIDIBBA (200697) 2554 208 8.14% 207 0 1 8.1% 0% 0.04%
MOLLAGUNTA (200698) 2554 208 8.14% 207 0 1 8.1% 0% 0.04%
MORLAVARIPALEM (200699) 2522 448 17.76% 429 19 0 17.01% 0.75% 0%
NALLURIPALEM (200700) 1115 568 50.94% 560 8 0 50.22% 0.72% 0%
NALLURU NORTH (235902) 580 270 46.55% 268 2 0 46.21% 0.34% 0%
NALLURU SOUTH (235903) 580 270 46.55% 268 2 0 46.21% 0.34% 0%
PENUMUDI (200701) 1059 250 23.61% 240 10 0 22.66% 0.94% 0%
PETERU (200702) 2522 448 17.76% 429 19 0 17.01% 0.75% 0%
PIRATLANKA (200703) 1558 606 38.9% 599 0 7 38.45% 0% 0.45%
POTHUMERAKA (200704) 1602 126 7.87% 126 0 0 7.87% 0% 0%
RAJUKALAV (200705) 2554 208 8.14% 207 0 1 8.1% 0% 0.04%
SINGUPALEM (200706) 1115 568 50.94% 560 8 0 50.22% 0.72% 0%
THUMMALA (200707) 1602 126 7.87% 126 0 0 7.87% 0% 0%
TSODAYAPALEM (200708) 1558 606 38.9% 599 0 7 38.45% 0% 0.45%
UPPUDI (200709) 877 395 45.04% 392 3 0 44.7% 0.34% 0%
VADDIVARIPALEM (200710) 792 98 12.37% 98 0 0 12.37% 0% 0%
VISWESWARAM (200711) 245 57 23.27% 57 0 0 23.27% 0% 0%