House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : PIDUGURALLA (4961)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BRAHMANAPALLI (200592) 1493 222 14.87% 221 1 0 14.8% 0.07% 0%
CHENNAYAPALEM (200593) 1700 295 17.35% 292 3 0 17.18% 0.18% 0%
CHINA AGRAHARAM (200594) 275 11 4% 11 0 0 4% 0% 0%
GUTTIKONDA (200595) 1986 207 10.42% 206 1 0 10.37% 0.05% 0%
JANAPADU (200596) 2610 572 21.92% 567 5 0 21.72% 0.19% 0%
JULAKALLU (200597) 1447 97 6.7% 97 0 0 6.7% 0% 0%
KAMEPALLI (200598) 1493 222 14.87% 221 1 0 14.8% 0.07% 0%
KARALAPADU (200599) 1700 295 17.35% 292 3 0 17.18% 0.18% 0%
KONANKI (200600) 1040 136 13.08% 128 8 0 12.31% 0.77% 0%
PANDITIVARIPALEM (200601) 3433 304 8.86% 303 1 0 8.83% 0.03% 0%
PATHAGANESUNIPADU (200602) 1040 136 13.08% 128 8 0 12.31% 0.77% 0%
PEDA AGRAHARAM (200603) 364 19 5.22% 19 0 0 5.22% 0% 0%
THUMMALACHERUVU (200604) 1781 280 15.72% 265 15 0 14.88% 0.84% 0%
VEERAPURAM (200605) 1781 280 15.72% 265 15 0 14.88% 0.84% 0%