House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : PEDAKURAPADU (4958)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
75-TYALLUR (200540) 1647 315 19.13% 303 12 0 18.4% 0.73% 0%
ABBARAJU PALEM (200541) 3394 485 14.29% 430 53 2 12.67% 1.56% 0.06%
BALUSUPADU (200542) 615 169 27.48% 166 3 0 26.99% 0.49% 0%
BUTCHAIAHPALEM (200543) 3394 485 14.29% 430 53 2 12.67% 1.56% 0.06%
CHINAMAKKENA (200544) 242 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
GARAPADU (200545) 680 52 7.65% 49 3 0 7.21% 0.44% 0%
HUSSAINNAGAR (200546) 575 74 12.87% 71 2 1 12.35% 0.35% 0.17%
JALALPURAM (200547) 543 207 38.12% 184 23 0 33.89% 4.24% 0%
KANNEGANDLA (200548) 1203 354 29.43% 329 25 0 27.35% 2.08% 0%
KASIPADU (200549) 977 232 23.75% 228 3 1 23.34% 0.31% 0.1%
KHAMBAMPADU (200550) 505 108 21.39% 108 0 0 21.39% 0% 0%
LAGADAPADU (200551) 1203 354 29.43% 329 25 0 27.35% 2.08% 0%
LINGAMGUNTLA (200552) 1028 396 38.52% 386 10 0 37.55% 0.97% 0%
MUSSAPURAM (200553) 470 162 34.47% 161 1 0 34.26% 0.21% 0%
PARASA (200554) 1647 315 19.13% 303 12 0 18.4% 0.73% 0%
PATIBANDLA (200555) 1246 446 35.79% 422 22 2 33.87% 1.77% 0.16%
PEDAKURAPADU (200556) 3394 485 14.29% 430 53 2 12.67% 1.56% 0.06%
PODAPADU (200557) 1028 396 38.52% 386 10 0 37.55% 0.97% 0%
RAMAPURAM (200558) 264 139 52.65% 130 9 0 49.24% 3.41% 0%
THAMMAVARAM (200559) 977 232 23.75% 228 3 1 23.34% 0.31% 0.1%