House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : NARASARAOPETA (4953)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ALLURIVARIPALEM (200451) 1627 213 13.09% 204 9 0 12.54% 0.55% 0%
ARAVAPALLI (200452) 1011 246 24.33% 236 10 0 23.34% 0.99% 0%
CHINATURAKAPALEM (200454) 4397 954 21.7% 861 89 4 19.58% 2.02% 0.09%
CHINTALAPALEM (200453) 4397 954 21.7% 861 89 4 19.58% 2.02% 0.09%
DONDAPADU (200455) 749 193 25.77% 192 1 0 25.63% 0.13% 0%
ELLAMANDA (257858) 4397 954 21.7% 861 89 4 19.58% 2.02% 0.09%
GONEPUDI (200456) 4397 954 21.7% 861 89 4 19.58% 2.02% 0.09%
GURAVAYAPALEM (200457) 4397 954 21.7% 861 89 4 19.58% 2.02% 0.09%
IKKURRU (200458) 1627 213 13.09% 204 9 0 12.54% 0.55% 0%
ISSAPALEM (200459) 2696 595 22.07% 573 21 1 21.25% 0.78% 0.04%
JONNALAGADDA (200460) 1547 501 32.39% 480 21 0 31.03% 1.36% 0%
K.M.AGRAHARAM (200461) 2696 595 22.07% 573 21 1 21.25% 0.78% 0.04%
KAKANI (200462) 1011 246 24.33% 236 10 0 23.34% 0.99% 0%
KESANAPALLI (200463) 1034 347 33.56% 332 14 1 32.11% 1.35% 0.1%
KONDAKAVURU (200464) 1163 248 21.32% 246 2 0 21.15% 0.17% 0%
KOTHAPALEM (200465) 1034 347 33.56% 332 14 1 32.11% 1.35% 0.1%
LINGAMGUNTLA (200466) 3104 334 10.76% 251 83 0 8.09% 2.67% 0%
MULAKALUR (200468) 2696 595 22.07% 573 21 1 21.25% 0.78% 0.04%
PALAPADU (200469) 795 219 27.55% 201 18 0 25.28% 2.26% 0%
PAMIDIMARRU (200470) 1163 248 21.32% 246 2 0 21.15% 0.17% 0%
PAMIDIPADU (200471) 1302 121 9.29% 116 3 2 8.91% 0.23% 0.15%
PEDAREDDIPALEM (200467) 2696 595 22.07% 573 21 1 21.25% 0.78% 0.04%
PEDATURAKAPALEM (200472) 4397 954 21.7% 861 89 4 19.58% 2.02% 0.09%
PETLURIVARIPALEM (200473) 934 272 29.12% 255 17 0 27.3% 1.82% 0%
RAVIPADU (200474) 2185 424 19.41% 385 38 1 17.62% 1.74% 0.05%
UPPALAPADU (200475) 977 293 29.99% 284 9 0 29.07% 0.92% 0%