House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : MEDIKONDURU (4949)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
DOKIPARRU (200385) 1234 300 24.31% 300 0 0 24.31% 0% 0%
GUNDLAPALEM (200386) 710 268 37.75% 227 41 0 31.97% 5.77% 0%
JANGAMGUNTLAPALEM (200387) 2708 542 20.01% 530 11 1 19.57% 0.41% 0.04%
KORRAPADU (200388) 810 243 30% 238 5 0 29.38% 0.62% 0%
MANDAPADU (200389) 686 328 47.81% 328 0 0 47.81% 0% 0%
MANGALAGIRIPADU (200390) 445 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MEDIKONDURU (200391) 2489 482 19.37% 470 11 1 18.88% 0.44% 0.04%
PALADUGU (200392) 938 312 33.26% 303 8 1 32.3% 0.85% 0.11%
PERECHERLA (200393) 4179 849 20.32% 749 100 0 17.92% 2.39% 0%
SIRIPURAM (200394) 2301 652 28.34% 651 1 0 28.29% 0.04% 0%
VARAGANI (200395) 536 234 43.66% 230 4 0 42.91% 0.75% 0%
VELAVARTIPADU (200397) 524 119 22.71% 31 39 49 5.92% 7.44% 9.35%
VISADALA (200396) 710 268 37.75% 227 41 0 31.97% 5.77% 0%