House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : MACHERLA (4947)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BHYRAVUNIPADU (200357) 1730 449 25.95% 439 10 0 25.38% 0.58% 0%
CHINTHALATHANDA (200358) 1531 227 14.83% 209 16 2 13.65% 1.05% 0.13%
EKONAMPETA (200359) 1173 128 10.91% 122 6 0 10.4% 0.51% 0%
GANNAVARAM (200360) 2263 297 13.12% 243 28 26 10.74% 1.24% 1.15%
JAMMALAMADAKA (200361) 1114 185 16.61% 184 1 0 16.52% 0.09% 0%
KHAMBHAMPADU (200362) 2384 298 12.5% 244 28 26 10.23% 1.17% 1.09%
KOPPUNURU (200363) 1771 278 15.7% 265 13 0 14.96% 0.73% 0%
KOTHAPALLI (200364) 1730 449 25.95% 439 10 0 25.38% 0.58% 0%
KOTHURU (200365) 1173 128 10.91% 122 6 0 10.4% 0.51% 0%
LATCHAMMABAVI (200366) 1771 278 15.7% 265 13 0 14.96% 0.73% 0%
LINGAPURAM (245327) 85 11 12.94% 10 0 1 11.76% 0% 1.18%
NAGULAVARAM (200367) 1531 227 14.83% 209 16 2 13.65% 1.05% 0.13%
PASUVEMULA (200368) 1173 128 10.91% 122 6 0 10.4% 0.51% 0%
RAYAVARAM (200369) 1029 133 12.93% 131 2 0 12.73% 0.19% 0%
THALLAPALLI (200370) 1083 83 7.66% 76 6 1 7.02% 0.55% 0.09%