House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : KROSURU (4945)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
88 TYALLURU (200324) 1220 339 27.79% 329 10 0 26.97% 0.82% 0%
ANANTHAVARAM (200325) 832 93 11.18% 91 2 0 10.94% 0.24% 0%
ANDUKUR (200326) 773 318 41.14% 313 5 0 40.49% 0.65% 0%
AVULAVARIPALEM (200327) 2820 545 19.33% 519 26 0 18.4% 0.92% 0%
BALEMARRU (200328) 256 117 45.7% 107 10 0 41.8% 3.91% 0%
BAYYAVARAM (200329) 1203 228 18.95% 222 6 0 18.45% 0.5% 0%
DODLERU (200330) 2820 545 19.33% 519 26 0 18.4% 0.92% 0%
GADEVARIPALEM (200331) 1494 296 19.81% 284 12 0 19.01% 0.8% 0%
GARIKAPADU (200332) 166 2 1.2% 2 0 0 1.2% 0% 0%
GUDIPUDI (200333) 1494 296 19.81% 284 12 0 19.01% 0.8% 0%
HASSANABAD (200334) 737 43 5.83% 43 0 0 5.83% 0% 0%
KROSUR (200335) 3080 502 16.3% 474 28 0 15.39% 0.91% 0%
NAGAVARAM (200336) 1494 296 19.81% 284 12 0 19.01% 0.8% 0%
PEESAPADU (200337) 793 267 33.67% 261 6 0 32.91% 0.76% 0%
PERIKAPADU (200338) 2820 545 19.33% 519 26 0 18.4% 0.92% 0%
UTUKURU (200341) 1024 408 39.84% 394 13 1 38.48% 1.27% 0.1%
UYYANDANA (200339) 371 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
VIPPARLA (200340) 381 197 51.71% 190 1 6 49.87% 0.26% 1.57%