House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : KOLLIPARA (4943)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
ANNAVARAM (200281) 1164 491 42.18% 481 2 8 41.32% 0.17% 0.69%
ANNAVARAPULANKA (200282) 1164 491 42.18% 481 2 8 41.32% 0.17% 0.69%
ATHOTA (200284) 1698 264 15.55% 214 5 45 12.6% 0.29% 2.65%
ATTALURIPALEM (200283) 2248 480 21.35% 457 8 15 20.33% 0.36% 0.67%
BOMMUVANI PALEM (200285) 280 73 26.07% 72 1 0 25.71% 0.36% 0%
CHAKRAYAPALEM (200286) 1999 342 17.11% 339 1 2 16.96% 0.05% 0.1%
CHEMUDUPADU (200287) 432 272 62.96% 271 0 1 62.73% 0% 0.23%
CHIVALURU (200288) 523 230 43.98% 220 1 9 42.07% 0.19% 1.72%
DAVULURIPALEM (200290) 1999 342 17.11% 339 1 2 16.96% 0.05% 0.1%
DAVULURU (200291) 1999 342 17.11% 339 1 2 16.96% 0.05% 0.1%
DONTHALURU (200289) 319 176 55.17% 176 0 0 55.17% 0% 0%
HANUMAN PALEM (200292) 1164 491 42.18% 481 2 8 41.32% 0.17% 0.69%
KOLLIPARA (200293) 4048 1070 26.43% 998 32 34 24.65% 0.79% 0.84%
KUNCHAVARAM (200294) 173 37 21.39% 35 2 0 20.23% 1.16% 0%
MUNNANGI (200295) 1908 537 28.14% 535 1 1 28.04% 0.05% 0.05%
PIDAPARRU (200296) 665 425 63.91% 418 3 4 62.86% 0.45% 0.6%
PIDAPARTHIPALEM (200297) 665 425 63.91% 418 3 4 62.86% 0.45% 0.6%
SIRIPURAM (245326) 331 242 73.11% 234 8 0 70.69% 2.42% 0%
THUMULURU (200298) 1689 458 27.12% 443 1 14 26.23% 0.06% 0.83%
VALLABHAPURAM (200299) 2248 480 21.35% 457 8 15 20.33% 0.36% 0.67%