House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : GUNTUR (4937)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHALLAVARIPALEM (200183) 5358 1002 18.7% 877 108 17 16.37% 2.02% 0.32%
CHINAPALAKALURU (200184) 1041 259 24.88% 243 16 0 23.34% 1.54% 0%
DASUPALEM (200186) 1041 259 24.88% 243 16 0 23.34% 1.54% 0%
GORLAVARIPALEM (200189) 9199 1907 20.73% 1595 291 20 17.34% 3.16% 0.22%
JONNALAGADDA (200190) 1284 242 18.85% 238 4 0 18.54% 0.31% 0%
LALPURAM (200191) 5358 1002 18.7% 877 108 17 16.37% 2.02% 0.32%
MALLAVARAM (200193) 1041 259 24.88% 243 16 0 23.34% 1.54% 0%
OBULUNAIDUPALEM (200195) 1515 185 12.21% 148 37 0 9.77% 2.44% 0%
TOKAVARIPALEM (200199) 9199 1907 20.73% 1595 291 20 17.34% 3.16% 0.22%
TURAKAPALEM (200200) 2131 710 33.32% 620 76 11 29.09% 3.57% 0.52%
VENGALAYAPALEM (200192) 5358 1002 18.7% 877 108 17 16.37% 2.02% 0.32%