House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : EDLAPADU (4936)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
CHENGILKHANPET (200162) 1655 354 21.39% 349 3 2 21.09% 0.18% 0.12%
DINTENAPADU (200163) 2309 654 28.32% 624 19 11 27.02% 0.82% 0.48%
EDLAPADU (200164) 2309 654 28.32% 624 19 11 27.02% 0.82% 0.48%
GUTTAVARIPALEM (200165) 722 193 26.73% 192 1 0 26.59% 0.14% 0%
JAGGAPURAM (200166) 1003 422 42.07% 413 6 3 41.18% 0.6% 0.3%
JALADI (200167) 1003 422 42.07% 413 6 3 41.18% 0.6% 0.3%
KARUCHOLA (200168) 722 193 26.73% 192 1 0 26.59% 0.14% 0%
KONDAVEEDU (200169) 1655 354 21.39% 349 3 2 21.09% 0.18% 0.12%
KOTA (200170) 1655 354 21.39% 349 3 2 21.09% 0.18% 0.12%
KOTHAPALEM (200171) 1655 354 21.39% 349 3 2 21.09% 0.18% 0.12%
LINGARAOPALEM (200172) 1272 356 27.99% 342 14 0 26.89% 1.1% 0%
MYDAVOLU (200173) 1272 356 27.99% 342 14 0 26.89% 1.1% 0%
SANDEPUDI (200174) 437 141 32.27% 129 2 10 29.52% 0.46% 2.29%
SOLASA (200175) 1086 270 24.86% 267 3 0 24.59% 0.28% 0%
THIMMAPURAM (200176) 1445 487 33.7% 459 24 4 31.76% 1.66% 0.28%
TURLAPADU (200177) 484 158 32.64% 155 3 0 32.02% 0.62% 0%
UNNAVA (200178) 1318 400 30.35% 393 7 0 29.82% 0.53% 0%
VANKAYALAPADU (200179) 2549 501 19.65% 486 15 0 19.07% 0.59% 0%