House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : CHILAKALURIPET (4932)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BOPPUDI (200096) 1137 169 14.86% 144 25 0 12.66% 2.2% 0%
DANDAMUDI (200097) 646 56 8.67% 42 14 0 6.5% 2.17% 0%
GANGANNAPALEM (200099) 1747 559 32% 485 69 5 27.76% 3.95% 0.29%
GOPALAMVARIPALEM (200100) 1006 181 17.99% 170 11 0 16.9% 1.09% 0%
GOTTIPADU (200101) 860 213 24.77% 202 10 1 23.49% 1.16% 0.12%
GOVINDAPURAM (200102) 1747 559 32% 485 69 5 27.76% 3.95% 0.29%
KAMMAVARIPALEM (200103) 1747 559 32% 485 69 5 27.76% 3.95% 0.29%
KATTUBADIVARIPALEM (200104) 1035 161 15.56% 157 4 0 15.17% 0.39% 0%
KAVURU (200105) 1670 340 20.36% 336 4 0 20.12% 0.24% 0%
KUKKAPALLIVARIPALEM (200106) 147 2 1.36% 2 0 0 1.36% 0% 0%
LINGAMGUNTLA (200107) 1670 340 20.36% 336 4 0 20.12% 0.24% 0%
MADDIRALA (200108) 1006 181 17.99% 170 11 0 16.9% 1.09% 0%
MURIKIPUDI (200110) 1348 365 27.08% 365 0 0 27.08% 0% 0%
MURUKONDAVARIPALEM (200109) 646 56 8.67% 42 14 0 6.5% 2.17% 0%
PASUMARRU (200111) 1753 335 19.11% 319 16 0 18.2% 0.91% 0%
POTHAVARAM (200112) 467 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
RAJAPET (200113) 1006 181 17.99% 170 11 0 16.9% 1.09% 0%
RAMACHANDRAPURAM (200114) 1348 365 27.08% 365 0 0 27.08% 0% 0%
TATAPUDI (200115) 206 71 34.47% 69 2 0 33.5% 0.97% 0%
VELLURU (200116) 947 429 45.3% 425 3 0 44.88% 0.32% 0%
YADAVALLI (200098) 1035 161 15.56% 157 4 0 15.17% 0.39% 0%