House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : BOLLAPALLE (4929)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
AYYANNAPALEM (200046) 506 76 15.02% 76 0 0 15.02% 0% 0%
BANDLAMOTU (200047) 1177 326 27.7% 321 4 1 27.27% 0.34% 0.08%
BOLLAPALLI (200048) 1177 326 27.7% 321 4 1 27.27% 0.34% 0.08%
DOMALAGUNDAM (200049) 970 94 9.69% 91 3 0 9.38% 0.31% 0%
GANDIGANAMA (200050) 970 94 9.69% 91 3 0 9.38% 0.31% 0%
GARIKAPADU (200051) 1426 181 12.69% 179 2 0 12.55% 0.14% 0%
GUMMANAMPADU (200052) 842 197 23.4% 155 35 7 18.41% 4.16% 0.83%
GUTLAPALLI (200053) 1493 235 15.74% 231 3 1 15.47% 0.2% 0.07%
JAYANTHIRAMAPURAM (200054) 1248 236 18.91% 232 4 0 18.59% 0.32% 0%
KANUMACHERUVU (200055) 760 88 11.58% 87 1 0 11.45% 0.13% 0%
MARRIPALEM (245317) 1426 181 12.69% 179 2 0 12.55% 0.14% 0%
MELLAVAGU (200056) 1248 236 18.91% 232 4 0 18.59% 0.32% 0%
MUGACHINTALAPALEM (200057) 1103 339 30.73% 337 2 0 30.55% 0.18% 0%
NAIDUPALEM (200058) 2128 217 10.2% 209 8 0 9.82% 0.38% 0%
PALUKURU (200059) 1493 235 15.74% 231 3 1 15.47% 0.2% 0.07%
PAMIDIPADU (200060) 1426 181 12.69% 179 2 0 12.55% 0.14% 0%
PERURUPADU (200061) 959 222 23.15% 220 2 0 22.94% 0.21% 0%
RAVULAPURAM (200062) 958 170 17.75% 35 108 27 3.65% 11.27% 2.82%
REDDYPALEM (245318) 1248 236 18.91% 232 4 0 18.59% 0.32% 0%
REMIDICHERLA (200063) 962 153 15.9% 153 0 0 15.9% 0% 0%
SARIKONDAPALEM (200064) 473 156 32.98% 156 0 0 32.98% 0% 0%
VEDDEMGUNTA (200065) 1103 339 30.73% 337 2 0 30.55% 0.18% 0%
VELLATURU (200066) 2128 217 10.2% 209 8 0 9.82% 0.38% 0%