House ownership status of SC Households

State : ANDHRA PRADESH (28) >> District : GUNTUR (506) >> Block : BELLAMKONDA (4927)
GP Name Total
Households
Total
SC Households
% of
SC Households
No. of Households with house
ownership status as
% of Households with house
ownership status as
No. of Households with house
ownership status as
Owned
No. of Households with house
ownership status as
Rented
No. of Households with house
ownership status as
Other
% of Households with house
ownership status as
Owned
% of Households with house
ownership status as
Rented
% of Households with house
ownership status as
Other
BELLAMKONDA (200016) 2347 349 14.87% 315 30 4 13.42% 1.28% 0.17%
BODANAM (200017) 888 198 22.3% 198 0 0 22.3% 0% 0%
CHANDRAJUPALEM (200018) 1490 204 13.69% 198 6 0 13.29% 0.4% 0%
CHITYALA (200019) 671 44 6.56% 41 3 0 6.11% 0.45% 0%
EMMAJIGUDEM (200020) 299 94 31.44% 93 1 0 31.1% 0.33% 0%
GANGIREDDIPALEM (200021) 2347 349 14.87% 315 30 4 13.42% 1.28% 0.17%
KANDIPADU (200022) 1490 204 13.69% 198 6 0 13.29% 0.4% 0%
KOLLURU (200023) 596 145 24.33% 145 0 0 24.33% 0% 0%
MACHAYAPALEM (200024) 534 134 25.09% 133 1 0 24.91% 0.19% 0%
MANNESULTANPALEM (200025) 385 107 27.79% 106 0 1 27.53% 0% 0.26%
NAGIREDDIPALEM (200026) 2347 349 14.87% 315 30 4 13.42% 1.28% 0.17%
NANDIRAJUPALEM (200027) 2347 349 14.87% 315 30 4 13.42% 1.28% 0.17%
PAPAYAPALEM (200028) 792 125 15.78% 121 4 0 15.28% 0.51% 0%
VANNAYAPALEM (200029) 439 68 15.49% 47 0 21 10.71% 0% 4.78%
VENKATAYAPALEM (200030) 358 14 3.91% 14 0 0 3.91% 0% 0%